Judicial Academy 2012

Hits: 15903
Print

AKADEMI KEHAKIMAN

Akademi Kehakiman telah ditubuhkan pada 16 Disember 2011 melalui keputusan Mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Bilangan 12 Tahun 2011. Jawatankuasa Akademi Kehakiman dianggotai oleh 10 orang hakim yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara selaku Pengerusi, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak serta 6 orang hakim dari kalangan Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Tinggi sebagai ahli. Pejabat Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah diberi tanggungjawab sebagai urusetia kepada Akademi ini.

 

Objektif penubuhan Akademi ini adalah untuk memastikan latihan bagi Hakim-Hakim Mahkamah Atasan dilaksanakan secara lebih terancang mengikut modul-modul yang telah dikenalpasti dan diluluskan oleh Jawatankuasa ini. Sebagai permulaan, 6 kursus telah diadakan pada bulan April, Jun, Julai dan November 2012 yang melibatkan 12 - 18 orang peserta bagi setiap kursus yang terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman dari seluruh Negara. Kursus-kursus tersebut adalah seperti berikut:

(i)           How to Deal With Cases Under Section 39B of the Dangerous Drugs Act 1952 pada 7-8 April 2012;
(Read More..)

DSC 0185 edt

(ii)          Injunction pada 14-15 April 2012; (Read more..)

DSC 0007 edt

(iii)        Admissibility of Evidence in A Civil Trial pada 21-22 April 2012; (Read More..)

DSC 0043 edt

(iv)        Election Petition: Challenging Election Result pada 23-24 Jun 2012; dan

DSC 0043 edt

(v)        How to Deal With Cases Under Section 39B of the Dangerous Drugs Act 1952 pada 14-15 Julai 2012. (Read More..)

(vi)        Judicial Review And Appellate Intervention pada 10 - 11 November 2012. (Read More..)