Isnin, 30 Mac 2020
A
A
A
A-
Font
A+
logo
 
Soalan Lazim Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

 • Yang Amat Arif Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat

  Ketua Hakim Negara, Malaysia

  PMN, DPSK, SPSK

  Biografi

  Yang Amat Arif Dato' Rohana binti Yusuf

  Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia

  SPSK, DPSK

  Biografi

  azhar

  Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed

  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

  PSM, SSAP, DIMP, KMN

  Biografi

  Yang Amat Arif Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim

  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak

   
   Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Yang dilantik oleh YAB Perdana Menteri

   

   

  Yang Arif Datuk Seri Haji Mohd Zawawi bin Salleh

  Hakim Mahkamah Persekutuan

  hisham

   

   

  YBhg. Dato’ Seri Mohd Hishamudin bin Md Yunus

  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan

  linton

   

   

  YBhg. Datuk Linton Albert

  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan

  mah

   

   

  YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai

  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan

  shad

   

   

  YBhg. Emeritus Profesor Datuk Dr. Hj. Shad Saleem Faruqi

  Pensyarah, Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya

 • Klik pada igambar untuk melihat yang besar 

 • Undang-Undang Malaysia - Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) Bahagian III

  Fungsi Suruhanjaya adalah - 

  1. Untuk memilih orang berkelayakan yang sesuai yang wajar dilantik sebagai hakim mahkamah atas untuk pertimbangan Perdana Menteri;
  2. Untuk menerima permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke mahkamah atasan;
  3. Untuk merumuskan dan melaksanakan mekanisma bagi pemilihan dan pelantikan hakim mahkamah atasan;
  4. Untuk mengkaji semula dan mengesyorkan program kepada Perdana Menteri bagi memperbaik pentadbiran keadilan;
  5. Untuk membuat syor lain berkenaan dengan badan kehakiman; dan
  6. Untuk melakukan apa-apa benda lain sebagaimana yang difikirkannya patut untuk membolehkannya melaksanakan fungsinya secara berkesan atau yang berkesampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini.

  Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu bagi, atau yang berhubungan dengan, atau yang semunasabahnya bersampingan dengan, pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini

 • SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN
  Aras 5, Blok Utara, Istana Kehakiman, 
  Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia. 

  Tel      03 8880 3545 / 3546 
  Fak     03 8880 3549 
  Email  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 • 1. Kriteria-kriteria Penilaian yang dicadangkan ini adalah berlandaskan pertimbangan kepentingan awam untuk meningkatkan kualiti sistem kehakiman di mana pemilihan hakim dan pesuruhjaya kehakiman amat baik dilaksanakan berdasarkan merit.

  2. Kriteria-kriteria ini dirangka untuk memastikan mereka yang dicalonkan mempunyai kebolehan intelek, cekap dan kualiti peribadi yang membolehkan mereka menyelesaikan pertikaian dengan adil dan membuat keputusan hanya berdasarkan kepada fakta-fakta kes dan undang-undang semata-mata. Kriteria-kriteria ini perlu tepat dan terperinci dari segi maksud dan juga penggunaannya dalam proses pemilihan.

  3. Kriteria-kriteria pemilihan ini boleh digunakan sebagai kriteria minimum dan penggunaan setiap satu kriteria itu mungkin berbeza mengikut pelantikan yang akan dipertimbangkan. Keperluan sesuatu jawatan itu mungkin memerlukan penekanan yang berbeza: Kemahiran yang diperlukan oleh seorang hakim perbicaraan adalah berbeza dengan seorang hakim rayuan. Ini adalah perkara lazim kecuali kriteria integriti di mana kepentingannya adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh dinafikan.

  4. Berikut adalah kualiti-kualiti minima yang perlu bagi memastikan pencapaian prestasi cemerlang dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehakiman:

  (i)   Integriti

  (ii)  Pengetahuan dan Kebolehan Perundangan

  (iii)  Pengalaman Profesional

  (iv)  Pembawaan Kehakiman

  (v)   Kerajinan

  (vi)   Kesihatan

  (vii)  Tanggungjawab Kewangan

  (viii)  Perkhidmatan Awam

  (ix)   Pandangan terhadap Isu-isu Awam

  (x)   Kualiti-kualiti Khas yang Di ingini 

  5. Pemilihan berdasarkan merit tidak boleh bergantung kepada kriteria-kriteria ini semata-mata. Prosedur yang digunakan juga adalah sama penting. Sememangnya maklumat guna sama umum semua calon untuk kegunaan SPK adalah mustahak dan tidak boleh diketepikan.


   

  (i) Integriti
  (Kulaiti ini adalah tidak boleh dipersoalkan)

  Ia sewajarnya diberi perhatian sebagai teras utama kepada sistem kehakiman. Ini membolehkan seorang hakim membuat keputusan berdasarkan kepada fakta dan undang-undang semata-mata. Ia juga membolehkan seorang hakim untuk tidak mempedulikan pengaruh dan perkara-perkara luaran yang lain. Oleh itu kualiti ini harus dicari dengan lebih berhati-hati di dalam diri seorang calon. Seorang calon mesti jujur, benar dan berani serta bertanggungjawab di atas kesilapan yang dilakukan. Integriti juga dicerminkan dengan sifat berkecuali, keberanian moral, kejujuran intelek dan taat kepada undang-undang serta mempunyai tahap etika yang tinggi.

  Penilaian terhadap keperibadian serta sikap profesionalisme seseorang calon sepatutnya menunjukkan pematuhan terhadap prinsip-prinsip ini.


   

  (ii) Pengetahuan dan Kebolehan Perundangan

  Bagi memastikan prestasi cemerlang tugas seorang hakim, seorang calon perlu mempunyai tahap pengetahuan perundangan yang tinggi dari segi substantif dan prosedur serta boleh mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Seorang calon sepatutnya mempunyai kebolehan berkomunikasi dari kedua-dua aspek lisan dan tulisan terhadap alasan-alasannya yang membawa kepada sesuatu keputusan. Dalam hal ini, seorang calon diharap mampu mengawal diri yang mana menunjukkan bahawa dia mempunyai kebolehan untuk memahami isu-isu yang dikemukakan dan bertindak balas terhadap mereka dengan berkesan dan mampu membuat keputusan dengan cekap. 


   

  (iii) Pengalaman Profesional

  Pengalaman profesional adalah merupakan apa jua pendedahan yang cukup bermakna dalam masalah perundangan dan proses kehakiman. Ini tidak semestinya merujuk secara khusus kepada pengamalan undang-undang di mahkamah sahaja. Walau bagaimanapun, pengalaman tersebut mestilah mencukupi untuk dijadikan asas penilaian terhadap pengalaman seseorang calon.

  Walaupun pengalaman perbicaraan adalah sesuatu yang perlu, namun pengalaman undang-undang yang lain juga adalah relevan. Sebagai contoh, pengalaman bekerja dalam bidang perundangan dengan pihak kerajaan, korporat, badan-badan kepentingan awam, guru undang-undang serta penulis yang berjaya adalah berkaitan dan boleh menyumbang kepada pengamalan profesional yang diperlukan.


   

  (iv) Pembawaan Kehakiman

  Kualiti ini pada umumnya dianggap sebagai kriteria penting bagi seorang hakim. Kualiti-kualiti pembawaan kehakiman adalah lahir daripada sifat semula jadi fungsi kehakiman itu sendiri. Memandangkan fungsi ini pada asasnya adalah berkaitan dengan penyelesaian konflik, maka ia memerlukan kebolehan berinteraksi dengan peguam, saksi-saksi serta pihak-pihak lain dengan adil, tenang, sabar dan berbudi serta kesudian mendengar dan mempertimbangkan semua maklumat yang dikemukakan. Sebagai seorang yang mempunyai kuasa pemutus, seorang hakim perlu mempunyai pembawaan yang seimbang, berfikiran terbuka, yakin dan tegas. Seorang hakim sepatutnya perlu memahami dan dapat menghargai semua topik dan isu yang dikemukakan, sama ada beliau sudah biasa ataupun belum mengenai perkara itu. Semua ini adalah merupakan kefahaman beliau terhadap kepentingan peranannya dalam pentadbiran keadilan dan hak-hak semua pihak dan oleh itu beliau perlu mengetepikan keinginan peribadinya dalam usaha untuk mencapai objektif-objektif tersebut.

  Faktor-faktor yang tidak serasi dengan pembawaan kehakiman adalah sikap angkuh, tidak sabar, membesarkan diri dengan menunjuk-nunjuk, terlalu banyak berkata-kata, garang dan bersikap sembarangan.


   

  (v) Kerajinan

  Seorang calon perlu mengambil berat dan berusaha mencapai apa-apa yang diceburinya. Kerajinan menggambarkan tabiat bekerja yang baik dan kebolehan menetapkan keutamaan dalam kerjanya.

  Memandangkan had masa sesuatu prosedur amat penting bagi kerja-kerja mahkamah, seorang calon perlu mempunyai rekod ketepatan masa yang baik dan menghormati masa peguam-peguam lain, orang-orang yang terlibat dalam tindakan undang-undang dan pihak-pihak lain yang terlibat.


   

  (vi) Kesihatan

  Ini supaya dapat mengenal pasti seorang calon itu tidak mempunyai masalah yang ketara (mental atau fizikal) yang mungkin menjejas kebolehannya melaksanakan tugas sebagai hakim yang adil dan berkecuali, termasuk apa-apa perlakuan yang pelik atau bercelaru atau ketagihan kepada alkohol atau dadah.


   

  (vii) Tanggungjawab Kewangan

  Tanggungjawab kewangan menunjukkan disiplin diri dan penting bagi meramalkan keupayaannya untuk bertahan terhadap tekanan yang mungkin menjejaskan sifat keberkecualiannya.


   

  (viii) Perkhidmatan Awam

  Seorang hakim dikehendaki supaya sensitif, belas kasihan dan bertimbang rasa. Penglibatan beliau dalam sektor awam boleh menunjukkan kesedaran sosialnya serta mempertimbangkan orang lain.


   

  (ix) Pandangan terhadap Isu-isu Awam

  Pemilihan berdasarkan merit tidak semestinya mengetepikan seseorang itu daripada mendapat pertimbangan yang sewajarnya hanya kerana pendapat beliau mengenai isu-isu awam. Walau bagaimanapun, sekiranya pandangan tersebut menunjukkan beliau berfikiran mudah berprasangka, beliau mungkin tidak sesuai untuk jawatan kehakiman.


   

  (x) Kualiti-kualiti Khas yang Diingini

  Setiap peringkat mahkamah yang berlainan memerlukan hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran khusus. Walaupun pengetahuan dan kemahiran khusus adalah sesuatu yang diingini, ia tidak bermakna calon-calon yang layak terlepas pandang. Sememangnya pengetahuan, pengalaman dan minat khusus dalam isu-isu kekeluargaan dan kanak-kanak memberi kelebihan tambahan sekiranya calon itu terlibat dengan kes-kes juvana. Untuk calon bagi Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, disebabkan wujudnya proses membuat keputusan bersama, ia penting supaya calon itu memahami dan menghormati pendapat yang berbeza; juga pengalaman dalam kajian ilmiah dan penulisan berkaitan pembangunan undang-undang. 

 • Seseorang calon layak bagi pemilihan jika dia memenuhi kehendak di bawah Perkara 123 Perlembagaan Persekutuan.

  Dalam memilih calon, Suruhanjaya hendaklah mengambil kira antara lain, kriteria yang berikut:

  1. Integriti, kompetensi dan pengalaman;
  2. Objektif, tidak berat sebelah, adil dan peribadi moral yang baik;
  3. Ketegasan, kebolehan membuat penghakiman tepat pada masanya dan kemahiran yang baik dalam penulisan undang-undang;
  4. Kerajinan dan kebolehan untuk menguruskan kes dengan baik; dan
  5. Kesihatan fizikal dan mental.

  Seseorang yang merupakan hakim atau pesuruhjaya kehakiman yang sedang berkhidmat tidak boleh dilantik jika dia mempunyai tiga penghakiman atau lebih yang belum selesai atau alasan penghakiman yang belum ditulis yang terlewat enam puluh hari atau lebih dari tarikh penghakiman atau alasan penghakiman itu disifatkan cukup tempoh.

  Dalam memilih calon, Suruhanjaya mestilah juga mengambil kira keperluan untuk menggalakkan kepelbagaian dalam lingkungan kepakaran dan pengetahuan undang-undang dalam badan kehakiman.

  Bagaimana Suruhanjaya Menilai? Baca Seterusnya.. 

   

   

   

 • Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) telah ditubuhkan dengan berkuat kuasanya Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) pada 2 Februari 2009.

  Penubuhan Suruhanjaya tidak melibatkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan dibuat melalui penggubalan Akta Parlimen. Proses yang diperuntukkan di bawah Akta 695 mengenai pelantikan hakim-hakim tersebut adalah proses yang mendahului proses pelantikan di bawah Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan.

  SPK ditubuhkan bagi memastikan proses pencalonan, pelantikan dan kenaikan pangkat bagi hakim mahkamah atasan adalah lebih telus serta mengambil kira penglibatan yang lebih menyeluruh.

  Hakim-hakim mahkamah atasan yang dimaksudkan ialah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi.

  Penubuhan SPK juga adalah sebagai langkah membawa pembaharuan  dan memperkukuh serta meningkat kanintegriti institusi itu. Ia juga bagi memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat untuk melihat ketelusan dan keadilan dalam sistem kehakiman negara ini.

 • PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN 2010
  Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
  1. Hakim Mahkamah Persekutuan
  0
  2. Hakim Mahkamah Rayuan
  4
  3. Hakim Mahkamah Tinggi
  18
  4. Pesuruhjaya Kehakiman 12
    Jumlah 34

  Hakim Mahkamah Persekutuan
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
   1  Nil   Nil

  Hakim Mahkamah Rayuan
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1. YA Datuk Abdul Wahab bin Patail 14.04.2010
  2. YA Datuk Clement Allan Skinner 14.04.2010
  3. YA Dato'  Haji Mohamed Apandi bin Haji Ali 14.04.2010
  4. YA Datuk Zaharah binti Ibrahim 14.04.2010

  Hakim Mahkamah Tinggi
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1. YA Dato’ Mariana binti Haji Yahya  14.04.2010
  2. YA Dr. Badariah binti Sahamid 14.04.2010
  3. YA Tuan Azman bin Abdullah 14.04.2010
  4. YA Dato’ Hinshawati bin Shariff 14.04.2010
  5. YA Tuan Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa 14.04.2010
  6. YA Tuan Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz 14.04.2010
  7. YA Puan Yew Jen Kie 14.04.2010
  8. YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi 14.04.2010
  9. YA Tuan Zamani bin A.Rahim 14.04.2010
  10. YA Tuan Ong Lam Kiat Vernon 14.04.2010
  11. YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli 09.08.2010
  12. YA Dato’ Zaleha binti Yusof 09.08.2010
  13. YA Datuk Halijah binti Abbas 09.08.2010
  14. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan 09.08.2010
  15. YA Tuan Kamardin bin Hashim 09.08.2010
  16. YA Tuan Yaacob bin Haji Md.Sam 09.08.2010
  17. YA Datin Zabariah binti Mohd. Yusof 09.08.2010
  18. YA Tuan Anantham a/l V S Kasinather 09.08.2010

  Pesuruhjaya Kehakiman
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1. YA Tuan Mah Weng Kwai 04.01.2010
  2. YA Datuk Hasnah binti Dato' Mohamed Hashim 03.05.2010
  3. YA Dato' Ahmad Zaki bin Haji Husin 03.05.2010
  4. YA Datuk Hanipah binti Farikullah 03.05.2010
  5. YA Tuan Mohd Zaki bin Abdul Wahab 03.05.2010
  6. YA Puan See Mee Chun 11.05.2010
  7. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy 11.05.2010
  8. YA Puan Rosilah binti Yop 11.05.2010
  9. YA Tuan Abdul Rahman bin Abdol 31.05.2010
  10. YA Tuan Samsudin bin Hassan 31.05.2010
  11. YA Tuan Lee Swee Seng 31.05.2010
  12. YA Tuan Vazeer Alam bin Mydin Meera 31.05.2010
 • RINGKASAAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2014
  Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
  1. Hakim Mahkamah Persekutuan 1
  2. Hakim Mahkamah Rayuan 7
  3. Hakim Mahkamah Tinggi 12
  4. Pesuruhjaya Kehakiman 12
    Jumlah 32

  Hakim Mahkamah Persekutuan
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
   1. YA Dato' Azahar bin Mohamed 12.09.2014 

  Hakim Mahkamah Rayuan
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1.  YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi 12.09.2014
  2. YA Tan Sri Idrus bin Harun 12.09.2014
  3. YA Datuk Nallini a/p Pathmanathan 12.09.2014
  4. YA Dr. Badariah binti Sahamid 12.09.2014
  5. YA Tuan Ong Lam Kiat Vernon 12.09.2014
  6. YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli 12.09.2014
  7. YA Dr. Prasad Sandosham Abraham 12.09.2014

  Hakim Mahkamah Tinggi
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1. YA Dato' Asmabi binti Mohamad 19.02.2014
  2. YA Lee Heng Cheong 19.02.2014
  3. YA See Mee Chun 19.02.2014
  4. YA Samsudin bin Hassan 19.02.2014
  5. YA Lee Swee Seng 19.02.2014
  6. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil 12.09.2014
  7. YA Dato’ Wira Kamaludin bin Md. Said 12.09.2014
  8. YA Dato’ Haji Ahmad Nasfy bin Haji Yasin 12.09.2014
  9. YA Tuan Teo Say Eng 12.09.2014
  10. YA Puan Rosilah binti Yop 12.09.2014
  11. YA Dato’ Hashim bin Hamzah 12.09.2014
  12. YA Datin Hajah Azizah binti Hj. Nawawi 12.09.2014

  Pesuruhjaya Kehakiman
  Bil. Nama Tarikh Pelantikan
  1. YA Lim Chong Fong 13.01.2014
  2. YA Datuk Azimah binti Omar 20.06.2014
  3. YA Dato’ Nordin bin Hassan 20.06.2014
  4. YA Dato’ Mat Zara’ai bin Alias 20.06.2014
  5. YA Dato’ Azmi bin Ariffin 20.06.2014
  6. YA Puan Noorin binti Badaruddin 20.06.2014
  7. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah 20.06.2014
  8. YA Datuk Wong Kian Kheong 20.06.2014
  9. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan 02.07.2014
  10. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan 06.08.2014
  11. YA Dr. Sabirin bin Ja'afar 13.10.2014
  12. YA Dr. Choo Kah Sing 13.10.2014
 • S: Bilakah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ditubuhkan?

  J: Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) telah ditubuhkan pada 2 Februari 2009
  bersempena dengan tarikh berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 [Akta 695].

   S: Apakah Fungsi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman?

  J: Fungsi SPK di bawah Seksyen 21 Akta SPK 2009 adalah untuk :-

  • Memilih orang berkelayakan yang sesuai yang wajar dilantik sebagai hakim mahkamah atasan untuk pertimbangan Perdana Menteri.
  • Menerima permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke mahkamah atasan.
  • Merumuskan dan melaksanakan mekanisme bagi pemilihan dan pelantikan hakim mahkamah atasan.
  • Mengkaji semula dan mengesyorkan program kepada Perdana Menteri bagi memperbaik pentadbiran keadilan.
  • Membuat syor lain berkenaan dengan badan kehakiman.
  • Melakukan apa-apa benda lain sebagaimana yang difikirkannya patut untuk membolehkannya melaksanakan fungsinya secara berkesan atau yang berkesampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 [Akta 695].

   S: Siapakah anggota-anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman?

  Pengerusi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Ketua Hakim Negara, Malaysia
  1) YAA Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat
  Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia
  2) YAA Dato' Rohana binti Yusuf
  Hakim Besar Malaya
  3) YAA Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed
  Hakim Besar Sabah dan Sarawak
  4) YAA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
  Dilantik Oleh YAB Perdana Menteri, Hakim Mahkamah Persekutuan, Malaysia
  5) YA Datuk Seri Haji Mohd Zawawi bin Salleh
  Hakim Mahkamah Persekutuan
  6) YBhg. Dato’ Seri Mohd Hishamudin bin Md Yunus
  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan
  7) YBhg. Datuk Linton Albert
  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan
  8) YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai
  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan
  9) YBhg. Emeritus Profesor Datuk Dr. Hj. Shad Saleem Faruqi
  Pensyarah, Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya

   S: Secara lazimnya, adakah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman tertakluk kepada mana-mana Akta di Malaysia? Adakah undang-undang lain dirujuk juga?

  J: Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) dan Perlembagaan Persekutuan

   S: Adakah saya dari kalangan pegawai kehakiman dan perundangan boleh memohon jawatan pesuruhjaya kehakiman sebagaimana pengamal undang-undang?

  J: Ya. Pegawai Kehakiman dan perundangan boleh memohon jawatan Pesuruhjaya Kehakiman melalui borang yang boleh didapati di laman web Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan.

   S: Bagaimanakah pengamal undang-undang serta pegawai perundangan dan kehakiman boleh memohon jawatan sebagai Pesuruhjaya Kehakiman?

  J: Pengamal undang-undang boleh memohon  jawatan Pesuruhjaya Kehakiman secara online di pautan http://www.jac.gov.my/applicationjac/. Manakala bagi pegawai  perundangan dan kehakiman permohonan boleh dibuat melalui borang yang boleh didapati di laman web SPK dan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan.

   S: Bagaimana status permohonan Pesuruhjaya Kehakiman yang dibuat apabila tidak mendapat apa-apa jawapan dalam tempoh setahun?

  J: Permohonan tersebut hendaklah dibuat semula sekiranya tiada jawapan yang diterima dalam tempoh setahun daripada tarikh permohonan dibuat.

   S: Di manakah borang permohonan atas talian boleh diperolehi?

  J: http://www.jac.gov.my/applicationjac/

 • Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed
  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
  PSM, SSAP, DIMP, KMN

  YAA Tan Sri Dato’ Sri Azahar Bin Mohamed dilahirkan pada 27 April 1956 di Johor Bahru, Johor. YAA merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari Universiti Malaya. YAA juga mempunyai kelulusan Sarjana Undang-Undang dari London School of Economics and Political Science pada 1987.

  YAA memulakan kerjaya pada tahun 1980 sebagai Penolong Kanan Pendaftar.

  YAA telah memegang beberapa jawatan, antaranya adalah:

  • Penolong Pendaftra Kanan, Mahkamah Tinggi, Johor Bahru (1980);
  • Timbalan Pendakwa Raya, Pahang (1983);
  • Timbalan Pendakwa Raya, Negeri Sembilan (1987);
  • Timbalan Pendakwa Raya, Kelantan (1990);
  • Peguam Kanan Persekutuan, Agensi Anti-Rasuah (1991);
  • Penasihat Undang-undang, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (1992);
  • Timbalan Pendaftar Syarikat (1992);
  • Timbalan Ketua Pendakwa Raya, Peguam Negara (1996);
  • Ketua Pendakwa Raya, Peguam Negara (1997); dan
  • Ketua Bahagian Sivil, Peguam Negara (2000).

  Pada 1 Ogos 2004, YAA dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor.

  Seterusnya, YAA dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor pada 28 Julai 2006.

  YAA kemudiannya berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 Januari 2009.

  Pada 11 Mei 2011, YAA dilantik menjadi Hakim Mahkamah Rayuan.

  Pada 12 September 2014, YAA dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

  Pada 17 Mei 2019, YAA juga dilantik untuk menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya

  Pada 8 Ogos 2019, YAA telah dilantik sebagai Hakim Besar Malaya.

 •  
   
  Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Seri Panglima David Wong Dak Wah
  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
  PSM, SPDK, PGDK
   
  Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Seri Panglima David Wong Dak Wah dilahirkan pada 20.08.1953 di Sandakan, Sabah. Yang Amat Arif telah melanjutkan pengajian undang-undang di Universiti New South Wales, Sydney, Australia. Yang Amat Arif juga telah memperolehi Sarjana B Com (dalam Bidang Perakaunan) dari universiti yang sama.

  Yang Amat Arif memulakan kerjaya beliau sebagai auditor di Sydney pada tahun 1978 sehingga 1979 di sebuah Firma Akauntan. Pada tahun 1979, Yang Amat Arif telah diterima masuk sebagai peguam bela di Mahkamah Agung New South Wales, Australia.

  Kerjaya Yang Amat Arif dalam undang-undang di Malaysia bermula dengan penerimaan masuk Yang Amat Arif sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada tahun 1980 dan menjadi peguam sehingga 1992.

  Yang Amat Arif kembali meneruskan kerjaya akauntan beliau di Sydney pada tahun 1992 sehingga tahun 1996 dan kembali ke Sandakan pada tahun 1997 sebagai peguam bela dan peguam cara di Tetuan Peter Lo & Co.

  Yang Amat Arif seterusnya dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 29.08.2005, seterusnya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak pada 11 April 2007.

  Sepanjang perkhidmatan Yang Amat Arif di Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak, Yang Amat Arif telah menjadi Hakim Pengurus dalam memastikan sistem pengkomputeran dan Court Recording System di perkenalkan sehingga ke hari ini.

  Pada 08 Januari 2013, Yang Amat Arif dilantik ke Mahkamah Rayuan dan pada 27.04.2018, Yang Amat Arif dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

  Pada 11 Julai 2018, Yang Amat Arif telah dilantik sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak.

  Yang Amat Arif telah berkahwin dengan YBhg. Puan Sri Janet Wong Ying Kin dan dikurniakan dengan tiga orang anak iaitu Davina, Daphne dan Justin.
 • YAA Dato' Rohana binti Yusof
  Presiden Mahkamah Rayuan
  SPSK, DPSK

  Yang Arif Dato’ Rohana binti Yusuf dilahirkan di Bachok, Kelantan pada 09 Mei 1956. Yang Arif Dato’ lulus dalam bidang pengajian undang-undang dengan memperolehi LLB (Hons) dari Universiti Malaya pada tahun 1980, Diploma Undang-Undang dan Amalan Guaman Syariah (DSLP) dari Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1992, dan Master of Comparative Laws (MCL) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1993.

  Yang Arif Dato’ telah memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pada tahun 1980 sebagai Penolong Penggubal, Undang-Undang (Parlimen) di Jabatan Peguam Negara, dan kemudian pada tahun 1982 sebagai Pegawai Undang-Undang di Kementerian Pertahanan, dan seterusnya pada tahun 1986 sebagai Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara.  Kemudiaan Yang Arif Dato’ memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Sesyen di Kuala Lumpur.  Yang Arif Dato’ telah bersara secara pilihan dalam perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan selepas 18 tahun berkhidmat.

  Yang Arif Dato’ mula memasuki sektor swasta pada tahun 1997 sebagai Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat, di Kumpulan UCM Industrial Corporation Berhad, dan sebagai Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat di International Bank Malaysia Berhad. 

  Yang Arif Dato’ juga pernah mengamal undang-undang sebagai Rakan Kongsi di Tetuan GH Tee & Co pada tahun 2000. Sebelum menyertai Badan Kehakiman, Yang Arif Dato’ bertugas sebagai Timbalan Pengarah di Perbankan Islam Dan Takaful, Bank Negara Malaysia pada tahun 2001 hingga 2005.

  Yang Arif Dato’ telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur pada 1 September 2005 dan seterusnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, pada 17 April 2007.

  Yang Arif Dato’ telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan pada 08 Januari 2013 dan pada 27 April 2018, Yang Arif Dato’ telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

  Pada 25 November 2019, Yang Arif Dato’ telah dilantik untuk menjalankan Kuasa-kuasa dan Tugas-tugas Presiden Mahkamah Rayuan.

  Yang Arif Dato’ dikurniakan 2 orang cahaya mata, Nor Alina binti Azmi dan Mohamad Rizal bin Azmi.

Hak Cipta Terpelihara © 2019 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

 

 • Kemaskini Terakhir : Isnin 09 Mac 2020.

Kod QR

Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman versi mudah alih menerusi Smartphone dengan hanya melalui Kod QR Rasmi.

 

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel.

Hakcipta Terpelihara | Penafian | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

Undian

Peta

Alamat

SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN,
Aras 5, Blok Utara, Istana Kehakiman,
Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel      03 8880 3545 / 3546
Fak     03 8880 3549
Email  setiausaha@jac.gov.my

Kiraan Pelawat Hari Ini 4 | Semalam 96 | Mingguan 100 | Bulanan 3929 | Semua 3137676