Hakim Mahkamah Tinggi

 1. YA Dato' Indera Haji Abd. Halim bin Aman - 11.04.2007
 2. YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad - 11.04.2007
 3. YA Dato' Zulkifli bin Bakar - 11.04.2007
 4. YA Dato' Haji Ghazali bin Haji Cha - 05.09.2007
 5. YA Dato' Ahmad Zaidi bin Ibrahim - 14.10.2009
 6. YA Dato' Sri Mariana binti Haji Yahya - 14.04.2010
 7. YA Dato' Haji Azman bin Abdullah - 14.04.2010
 8. YA Dato' Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa - 14.04.2010
 9. YA Dato' Haji Zainal Azman bin Ab. Aziz - 14.04.2010
 10. YA Datuk Wira Halijah binti Abbas - 09.08.2010
 11. YA Dato' Akhtar bin Tahir - 11.05.2011
 12. YA Dato' Nik Hasmat binti Nik Mohamad  - 08.01.2013
 13. YA Datuk See Mee Chun - 19.02.2014
 14. YA Dato' Rosilah binti Yop - 12.09.2014
 15. YA Dato' Hashim bin Hamzah - 12.09.2014  
 16. YA Dato' Mohd Zaki bin Abdul Wahab - 21.03.2016
 17. YA Datuk Azimah binti Omar - 30.01.2017
 18. YA Dato' Lim Chong Fong - 30.01.2017
 19. YA Dato' Azmi bin Ariffin - 30.01.2017
 20. YA Datuk Noorin binti Badaruddin - 30.01.2017
 21. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah - 30.01.2017
 22. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan - 30.01.2017
 23. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan - 30.01.2017
 24. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali - 30.01.2017
 25. YA Tuan Azhahari Kamal bin Ramli - 30.01.2017
 26. YA Puan S.M.Komathy A/P Suppiah - 27.04.2018
 27. YA Dato' Indera Haji Ab. Karim bin Haji Ab. Rahman - 27.04.2018
 28. YA Datuk Wong Kian Kheong - 27.04.2018
 29. YA Dr. Choo Kah Sing - 27.04.2018
 30. YA Dato' Ahmad Bin Bache - 27.04.2018 
 31. YA Datuk Mohd Firuz Bin Jaffril - 27.04.2018 
 32. YA Datuk Mairin Idang@Martin - 27.04.2018  
 33. YA Dr. Haji Alwi bin Haji Abdul Wahab - 27.04.2018
 34. YA Dato' Rozana binti Ali Yusoff - 09.04.2019
 35. YA Dato' Abu Bakar bin Katar - 09.04.2019
 36. YA Puan Hayatul Akmal Binti Abdul Aziz - 09.04.2019
 37. YA Dato' Faizah binti Jamaludin - 09.04.2019
 38. YA Dato' Ahmad Kamal bin Md. Shahid - 09.04.2019
 39. YA Puan Wong Chee Lin - 09.04.2019
 40. YA Tuan Ismail Bin Brahim - 09.04.2019
 41. YA Tuan Dean Wayne Daly - 09.04.2019
 42. YA Puan Celestina Stuel Galid - 09.04.2019
 43. YA Dato' Roslan Bin Haji Abu Bakar - 08.08.2019
 44. YA Dato' Abdul Wahab Bin Mohamed - 08.08.2019
 45. YA Dato' Hassan Bin Abdul Ghani - 08.08.2019
 46. YA Puan Chan Jit Li - 08.08.2019
 47. YA Dato' Muhammad Jamil Bin Hussin - 08.08.2019
 48. YA Dato' Wan Ahmad Farid Bin Wan Salleh - 08.08.2019
 49. YA Dato' Khadijah Binti Idris - 08.08.2019
 50. YA Dato' Sri Tun Abd Majid Bin Dato' Haji Tun Hamzah - 05.12.2019
 51. YA Dato' Azmi Bin Abdullah - 05.12.2019
 52. YA Datin Rohani binti Ismail - 25.03.2020
 53. YA Tuan Anselm Charles Fernandis - 25.03.2020
 54. YA Dato' Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin - 25.03.2020
 55. YA Dato' Mohd Radzi bin Harun - 25.03.2020
 56. YA Dato' Hajah Aliza binti Sulaiman - 25.03.2020
 57. YA Datuk Meor Hashimi bin Abdul Hamid - 25.03.2020
 58. YA Dr. Lim Hock Leng - 25.03.2020