Ringkasan 2020

RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2020
Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
1. Ketua Hakim Negara, Malaysia 0
2. Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia 0
3. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya 0
4. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak 1
5. Hakim Mahkamah Persekutuan 3
6. Hakim Mahkamah Rayuan 8
7. Hakim Mahkamah Tinggi Malaya/ Sabah dan Sarawak 8
8. Pesuruhjaya Kehakiman 15
  Jumlah 35

Ketua Hakim Negara, Malaysia

Ketua Hakim Negara, Malaysia
Bil. Nama Tarikh Lantikan
-  - -

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia
Bil. Nama Tarikh Lantikan
- - -

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
Bil. Nama Tarikh Lantikan
- - -

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
Bil. Nama Tarikh Lantikan
1. YAA Dato' Abang Iskandar Bin Abang Hashim 25.02.2020

Hakim Mahkamah Persekutuan

Hakim Mahkamah Persekutuan
Bil. Nama Tarikh Lantikan
1. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan 25.03.2020
2. YA Datuk Harmindar Singh Dhaliwal 25.03.2020
3. YA Dato’ Rhodzariah Binti Bujang 25.03.2020

Hakim Mahkamah Rayuan

Hakim Mahkamah Rayuan
Bil. Nama Tarikh Lantikan
1. YA Dato’ Indera Mohd. Sofian Bin Tan Sri Abd Razak 25.03.2020
2. YA Datuk Supang Lian 25.03.2020
3. YA Dato’ Lee Heng Cheong 25.03.2020
4. YA Dato’ Haji Ahmad Nasfy Bin Haji Yasin 25.03.2020
5. YA Dato’ Che Mohd Ruzima Bin Ghazali 25.03.2020
6. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy 25.03.2020
7. YA Dato’ Nordin Bin Hassan 25.03.2020
8. YA Tuan Darryl Goon Siew Chye 25.03.2020

Hakim Mahkamah Tinggi

Hakim Mahkamah Tinggi
 Bil. Nama Tarikh Lantikan
1. YA Datin Rohani Binti Ismail 25.03.2020
2. YA Tuan Anselm Charles Fernandis 25.03.2020
3. YA Dato' Ahmad Fairuz Bin Zainol Abidin 25.03.2020
4. YA Dato' Mohd Radzi Bin Harun 25.03.2020
5. YA Dato' Hajah Aliza Binti Sulaiman 25.03.2020
6. YA Datuk Meor Hashimi Bin Abdul Hamid 25.03.2020
7. YA Dr. Lim Hock Leng 25.03.2020
8. YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh 10.12.2020

Pesuruhajaya Kehakiman

Pesuruhajaya Kehakiman
Bil. Nama Tarikh Lantikan
1 YA Dato’ Rohana Binti Abd Malek 03.01.2020
2 YA Tuan Tee Geok Hock 03.01.2020
3. YA Datuk Hajah Zaleha Rose Binti Datuk Haji Pandin 10.07.2020
4. YA Dato’ Azhar Bin Abdul Hamid 10.07.2020
5. YA Dr. Arik Sanusi Bin Yeop Johari 10.07.2020
6. YA Datuk Amirudin Bin Abd Rahman 10.07.2020
7. YA Puan Mahazan Binti Mat Taib 10.07.2020
8. YA Tuan Bhupindar Singh a/l Gurcharan Singh Preet 10.07.2020
9. YA Puan Alice Loke Yee Ching 10.07.2020
10. YA Tuan Ahmad Murad Bin Abdul Aziz 10.07.2020
11. YA Puan Liza Chan Sow Keng 10.07.2020
12. YA Tuan Wan Muhammad Amin Bin Wan Yahya 10.07.2020
13. YA Tuan Alexander Siew How Wai 10.07.2020
14. YA Puan Nurulhuda Nur’aini Binti Mohamad Nor 03.08.2020
15. YA Tuan Su Tiang Joo 01.09.2020