Ahad, 14 Julai 2024
A
A
A
A-
Font
A+
logo
 
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

tahun 2013

 • Appellate Intervention and Revision, 6 & 7 Julai 2013

  Kursus “Appellate Intervention and Revision” merupakan kursus kelima diadakan di bawah Akademi Kehakiman selepas kursus-kursus “Company Law” pada 23 & 24 Februari 2013, “The Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012: The Role of the Court” pada 15 & 16 Mac 2013, “How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952” pada 20 & 21 April 2013 dan “Islamic Finance Workshop Series for Judges: Managing Islamic Banking Cases” pada 28 & 29 Jun 2013.

  Seramai 14 peserta telah menghadiri kursus ini. Ia terdiri daripada 11 Hakim Mahkamah Tinggi, 3 Pesuruhjaya Kehakiman. Fasilitator yang mengendalikan kursus ini adalah YAA Tan Sri Md. Raus bin Sharif, Presiden Mahkamah Rayuan dan YA Datuk Zaharah binti Ibrahim, Hakim Mahkamah Rayuan.

  Kursus ini telah dibahagikan kepada 6 sesi. Di setiap sesi, setiap kumpulan yang terdiri daripada 4 peserta akan membentangkan tajuk-tajuk perbincangan sebagaimana ditentukan oleh fasilitator, Masa pembentangan dan perbincangan setiap sesi adalah selama 1- 2 jam. Tajuk-tajuk bagi setiap Modul dan kumpulan adalah seperti berikut :

  Sesi I (Kumpulan 1)
  Modul 1 : Appellate Intervention on Judicial Review
  Sesi II (Kumpulan 2)
  Modul 2 : Appellate Intervention on Sentencing 
  Presenter
  YA Dato' Haji Abdul Halim bin Aman

  Ahli
  YA Puan Amelia Tee Hong Geok binti Abdullah
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Abdul Wahab
  YA Tuan Samsudin bin Hassan
  Pembentang
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Md. Yasin

  Ahli
  YA Dato’ Ahmad Zaidi bin Ibrahim
  YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli
  YA Tuan Teo Say Eng

     
  Sesi III (Kumpulan 2) 
  Modul 3 : Appellate Intervention on Finding of Facts
  Sesi IV (Kumpulan 4) 
  Module 4 : Appellate Intervention in Running Down Cases
  Pembentang
  YA Dato’ Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak

  Ahli
  YA Dato’ Sri Mariana binti Haji Yahya
  YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi
  YA Dato’ Zamani bin A. Rahim

  Pembentang
  YA Dato’ Ahmad Zaidi bin Ibrahim

  Ahli
  YA Dato’ Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak
  YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi
  YA Tuan Teo Say Eng

     
  Sesi V (Kumpulan 5)
  Modul 5 : Revisionary Powers of a High Court Judge
  Sesi VI (Kumpulan 6)
  Modul 6 : Limits to Appellate Criticism
  Pembentang
  YA Dato’ Haji Azman bin Abdullah

  Ahli
  YA Dato’ Haji Abdul Halim bin Aman
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Md. Yasin
  YA Tuan Samsudin bin Hassan

  Pembentang
  YA Dato’ Sri Mariana binti Haji Yahya

  Ahli
  YA Puan Amelia Tee Hong Geok binti Abdullah
  YA Dato’ Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz
  YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli

  Di akhir kursus fasilitator telah membuat rumusan mengenai kursus ini.

 • Appellate Intervention and Revision,6th-7th July 2013

  The course “Appellate Intervention and Revision” is the fifth course organised by the Judicial Academy this year after other courses such as “Company Law” on 23 & 24 February 2013, “The Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012: The Role of the Court” on 15 & 16 March 2013, “How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952” on 20 & 21 April 2013 and “Islamic Finance Workshop Series for Judges: Managing Islamic Banking Cases” on 28 & 29 June 2013.

  A total of 14 participants attended this course. They were made up of 11 High Court judges and 3 Judicial Commissioners. The facilitators were The Rt. Hon. Tan Sri Md. Raus bin Sharif, President of the Court of Appeal and The Hon. Datuk Zaharah binti Ibrahim, Judge of the Court of Appeal

  This course was divided into 6 sessions. In each session, groups of 4 persons presented their respective topics of dicsussion as pre-determined by the facilitators. The time given for each presentation and ensuing discussion was between 1-2 hours. The topics for each module and group are as follows:

  Session I (Group 1)
  Module 1 : Appellate Intervention on Judicial Review
  Session II (Group 2)
  Module 2 : Appellate Intervention on Sentencing 
  Presenter
  YA Dato' Haji Abdul Halim bin Aman

  Members
  YA Puan Amelia Tee Hong Geok binti Abdullah
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Abdul Wahab
  YA Tuan Samsudin bin Hassan
  Presenter
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Md. Yasin

  Members
  YA Dato’ Ahmad Zaidi bin Ibrahim
  YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli
  YA Tuan Teo Say Eng

     
  Session III (Group 2)
  Module 3 : Appellate Intervention on Finding of Facts
  Session IV (Group 4)
  Module 4 : Appellate Intervention in Running Down Cases
  Presenter
  YA Dato’ Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak

  Members
  YA Dato’ Sri Mariana binti Haji Yahya
  YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi
  YA Dato’ Zamani bin A. Rahim

  Presenter
  YA Dato’ Ahmad Zaidi bin Ibrahim

  Members
  YA Dato’ Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak
  YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi
  YA Tuan Teo Say Eng

     
  Session V (Group 5)
  Module 5 : Revisionary Powers of a High Court Judge
  Session VI (Group 6)
  Module 6 : Limits to Appellate Criticism
  Presenter
  YA Dato’ Haji Azman bin Abdullah

  Members
  YA Dato’ Haji Abdul Halim bin Aman
  YA Dato’ Mohd. Zaki bin Md. Yasin
  YA Tuan Samsudin bin Hassan

  Presenter
  YA Dato’ Sri Mariana binti Haji Yahya

  Members
  YA Puan Amelia Tee Hong Geok binti Abdullah
  YA Dato’ Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz
  YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli

  The facilitators ended the course with concluding remarks and an overview of the subject matter.

 • Bengkel Penyemakan Manual Prosedur Kerja Pejabat Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, 24 - 26 April 2013

  Bengkel Penyemakan Manual Prosedur Kerja Pejabat Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah diadakan di The Zon Regency Hotel, Johor Bahru pada 24 - 26 April 2013.

  Ianya diadakan berikutan penyusunan semula struktur organisasi Pejabat Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat melalui waran perjawatan Bilangan A149 Tahun 2012 bertarikh 25 Julai 2012 yang berkuat kuasa mulai 16 Julai 2012 dan tidak melibatkan sebarang pertambahan jawatan.

 • Bengkel Penyemakan Manual Prosedur Kerja Pejabat Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, 24 - 26 April 2013

  Bengkel Penyemakan Manual Prosedur Kerja Pejabat Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah diadakan di The Zon Regency Hotel, Johor Bahru pada 24 - 26 April 2013.

  Ianya diadakan berikutan penyusunan semula struktur organisasi Pejabat Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat melalui waran perjawatan Bilangan A149 Tahun 2012 bertarikh 25 Julai 2012 yang berkuat kuasa mulai 16 Julai 2012 dan tidak melibatkan sebarang pertambahan jawatan.

 • Company Law, 23-24 Februari 2013

  Kursus “Company Law” merupakan kursus yang pertama diadakan di bawah Akademi Kehakiman bagi tahun 2013. Ia telah diadakan pada 23-24 Februari 2013 di Putrajaya. Seramai 15 orang peserta yang terdiri daripada 7 Hakim Mahkamah Tinggi dan 8 Pesuruhjaya Kehakiman telah menghadiri kursus ini.

  Kursus ini telah dikendalikan oleh 3 orang hakim fasilitator yang berpengalaman luas dalam bidang Company Law iaitu YA Dato’ Hishamudin b. Md. Yunus, Hakim Mahkamah Rayuan; YA Dato’ Mohamad Ariff b. Md. Yusof, Hakim Mahkamah Rayuan dan YA Puan Nallini Pathmanathan, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 

  Kursus ini telah dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama fasilitator-fasilitator telah membentangkan kertas pengenalan kepada Company Law yang terdapat di United Kingdom dan di Malaysia. Ia kemudian diikuti dengan Bahagian Kedua iaitu pembentangan kertas kerja oleh peserta-peserta mengikut tajuk-tajuk yang telah diberikan terlebih awal oleh fasilitator sebelum mereka datang menghadiri kursus. Setiap pembentangan disusuli dengan perbincangan. Sebanyak 15 tajuk kertas perbincangan telah dibentangkan dalam kursus ini. 

   

 • Company Law, 23-24 Februari 2013

  Kursus “Company Law” merupakan kursus yang pertama diadakan di bawah Akademi Kehakiman bagi tahun 2013. Ia telah diadakan pada 23-24 Februari 2013 di Putrajaya. Seramai 15 orang peserta yang terdiri daripada 7 Hakim Mahkamah Tinggi dan 8 Pesuruhjaya Kehakiman telah menghadiri kursus ini.

  Kursus ini telah dikendalikan oleh 3 orang hakim fasilitator yang berpengalaman luas dalam bidang Company Law iaitu YA Dato’ Hishamudin b. Md. Yunus, Hakim Mahkamah Rayuan; YA Dato’ Mohamad Ariff b. Md. Yusof, Hakim Mahkamah Rayuan dan YA Puan Nallini Pathmanathan, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 

  Kursus ini telah dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama fasilitator-fasilitator telah membentangkan kertas pengenalan kepada Company Law yang terdapat di United Kingdom dan di Malaysia. Ia kemudian diikuti dengan Bahagian Kedua iaitu pembentangan kertas kerja oleh peserta-peserta mengikut tajuk-tajuk yang telah diberikan terlebih awal oleh fasilitator sebelum mereka datang menghadiri kursus. Setiap pembentangan disusuli dengan perbincangan. Sebanyak 15 tajuk kertas perbincangan telah dibentangkan dalam kursus ini. 

   

 • Conference on Applied Mediation (Sabah and Sarawak Zone), 22 - 24 July 2011

  Conference on Applied Mediation (Sabah and Sarawak Zone) was the final conference in a series of five (5) conference co-organised by the Judicial Appointments Commission and the Office of the Chief Registrar of the Federal Court. The aim of the conference was to look at practical aspects of mediation and the possibility of court assisted mediation as an alternative method of dispute resolution made available to litigants. It is offered by the court as a method to settle civil cases in an informal, voluntary and closed manner without having to go through normal court procedures. This method has been found to reduce disagreements as compared to court proceedings, is more private and confidential, saves time and costs and leaves parties more satisfied with the results.

  This conference was held from 22 - 24 July 2011 in Kota Kinabalu, Sabah. 53 participants from the Judiciary attended, comprising the following:

  (i) Three (3) High Court Judge;
  (ii) Six (6) Judicial Commissioner;
  (iii) One (1) State Court Directors;
  (iv) Eight (8) Sessions Court Judges;
  (v) Nine (9) Deputy Registrars;
  (vi) Sixteen (16) Magistrates;
  (vii) Seven (7) Senior Assistant Registrars; and
  (viii) Three (3) Senior Federal Counsels / Federal Counsels (State) from the Attorney General’s
    Chambers  Sabah and Sarawak.

  This conference was officially opened by YAA Tun Dato’ Seri Zaki bin Tun Azmi, Chief Justice. The guest lecturer invited to speak at this conference is Senior Judge Gordon J. Low, Senior Judge of Utah State, United States. He is joined by Datuk Wira Low Hop Bing, Judge of the Court of Appeal. Both Judge are well-versed in the field of mediation.

 • Dialogue Session Between The Honourable Society of The Middle Temple And Malaysian Judiciary

  A dialogue between the Honourable Society of the Middle Temple and Malaysian Judiciary was held on the 21 September 2013 (Saturday) at the Palace of Justice, Putrajaya. This programme was jointly organized by the Office of the Chief Registrar of the Federal Court and the Office of the Secretary, Judicial Appointments Commission.

  The purpose of the dialogue was to facilitate the exchange of ideas between both the Malaysian Judiciary and the Honourable Society of the Middle Temple and to discuss the issues and problems faced by the judiciaries of both countries.

  The Honourable Society of the Middle Temple was represented by 32 members led by Master Treasurer Mr. Christopher Symons QC. Also in the delegation were the Lord Chief Justice of England and Wales - Lord Sir Igor Judge, Lord Justice of the Court of Appeal – Mr. Christopher Clarke and Judges of the High Court of England and Wales. There were 66 judges/judicial commissioners for the Malaysian Judiciary comprising the Chief Judge of Malaya, the Chief Judge of Sabah and Sarawak, Judges of the Federal Court, Court of Appeal, High Court and Judicial Commissioners from around the Klang Valley.

  The dialogue began with a welcome speech from the Rt. Hon. Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Chief Judge of Malaya and was followed by a historical overview of the law and the Malaysian Judiciary by the Hon. Nallini Pathmanathan, High Court Judge, Kuala Lumpur. The Judiciary of England and Wales then went on to discuss the following matters:

  (i) The Relationship between Judiciary and Press by Lord Sir Igor Judge, Lord Chief Justice of England and Wales;

  (ii) Judicial Life - Trials and Tribulations by Mr. Christopher Clarke, Lord Justice of the Court of Appeal; and

  (iii) Challenges Facing the Judiciary Today by Sir Paul Jenkins KCB QC, Treasury Solicitor.

  The Malaysian Judiciary was represented by the Rt. Hon. Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum – Chief Judge of Sabah and Sarawak and the Hon. Dato’ Mohamad Ariff bin Md. Yusoff – Court of Appeal Judge, who shared their views on issues relating to the Malaysian Judiciary.The programme ended at 1.00pm after a question and answer session.

   

 • Dialogue Session Between The Honourable Society of The Middle Temple and Malaysian Judiciary, 21 September 2013

  Program “Dialogue Session between the Honourable Society of the Middle Temple and Malaysian Judiciary” telah diadakan pada 21 September 2013 (Sabtu) di Istana Kehakiman, Putrajaya. Ia merupakan program anjuran bersama Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan Pejabat Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman.

  Objektif penganjuran program ini adalah untuk membolehkan Badan Kehakiman negara ini dan pihak Middle Temple bertukar-tukar pandangan dan membincangkan beberapa permasalahan dan isu yang dihadapi oleh badan kehakiman kedua-dua buah negara.

  Delegasi Middle Temple terdiri daripada 32 orang ahli yang diketuai oleh Master Treasurer Mr. Christopher Symons QC. Antara ahli-ahli yang turut hadir adalah Lord Chief Justice of England and Wales - Lord Sir Igor Judge, Lord Justice of the Court of Appeal – Mr. Christopher Clarke dan Hakim-hakim Mahkamah Tinggi England dan Wales. Dari pihak Badan Kehakiman Malaysia pula, ia dihadiri oleh 66 hakim/pesuruhjaya kehakiman yang terdiri daripada Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman di sekitar Lembah Klang.

  Program dialog ini dimulai dengan ucapan aluan daripada YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Hakim Besar Malaya dan disusuli dengan penerangan mengenai gambaran umum (overview) sejarah undang-undang dan Badan Kehakiman Malaysia oleh YA Puan Nallini Pathmanathan – Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Selepas itu, program dialog ini mendengar pula pandangan dari Badan Kehakiman England dan Wales yang membincangkan perkara-perkara seperti berikut;

  (i) The Relationship between Judiciary and Press oleh Lord Sir Igor Judge, Lord Chief Justice of England and Wales;

  (ii) Judicial Life - Trials and Tribulations oleh Mr. Christopher Clarke, Lord Justice of the Court of Appeal; dan

  (iii) Challenges Facing the Judiciary Today oleh Sir Paul Jenkins KCB QC, Treasury Solicitor.

  Ia kemudian disusuli pula oleh Badan Kehakiman Malaysia yang diwakili oleh YAA Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum - Hakim Besar Sabah dan Sarawak dan YA Dato’ Mohamad Ariff bin Md. Yusoff – Hakim Mahkamah Rayuan yang memberi pandangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan badan kehakiman Malaysia. Program selesai pada jam 1.00 petang selepas sesi soal jawab.

 • How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952, 20th - 21st April 2013

  A course entitled How to Deal with Cases Under 39B of the Dangerous Drugs Act 1952 was held from 20 - 21 April 2013.

  A total of 14 participants attended this course. They were made up of 10 High Court Judges and 4 Judicial Coomissioners. The facilitators were Tan Sri Ahmad bin Haji Maarop, Federal Court Judge; the Hon. Dato’ Sri Haji Mohamed Afandi bin Haji Ali, Court of Appeal Judge; and the Hon. Dato’ Azahar bin Mohamed, Court of Appeal Judge.

  1. YA Dato’ Zainal Adzam bin Abd. Ghani High Court Judge, Ipoh
  2. YA Datuk Siti Mariah binti Haji Ahmad High Court Judge, Seremban
  3. YA Dato’ Haji Abd. Halim bin Aman High Court Judge, Johor Bahru
  4. YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad High Court Judge, Shah Alam
  5. YA Dato’ Mohd. Azman bin Husin High Court Judge, Kuala Lumpur
  6. YA Dato’ Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak High Court Judge, Shah Alam
  7. YA Dato’ Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz High Court Judge, Muar
  8. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan High Court Judge, Kuala Lumpur
  9. YA Puan Supang Lian High Court Judge, Sibu
  10. YA Tuan Stephen Chung Hian Guan High Court Judge, Miri
  11. YA Puan Choong Siew Khim Judicial Commissioner, High Court Shah Alam
  12. YA Tuan Lee Swee Seng Judicial Commissioner, High Court Ipoh
  13. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil Judicial Commissioner, High Court Melaka
  14. YA Dato’ Hashim bin Hamzah Judicial Commissioner, High Court Shah Alam

  This course was divided into 2 sessions. Presentation of discussion topics as determined by the facilitators were related to the Dangerous Drugs Act 1952. Emphasis was given to the section 39B of the said Act as well as other related laws such as the Criminal Procedure Code.The topics of discussion were as follows:

  (i)

  Meaning of Prima Facie Case and Evaluation of Evidence At The End of Prosecution Case
  By: YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil

  (ii) 
  Chain of Evidence / Evidence By Chemist
  By: YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad
  (iii) Direct Proof of Trafficking (Section 2 of The Dangerous Drugs Act 1952) and Agent Provocateur/Informer
  By: YA Dato’ Mohd Sofian bin Tan Sri Abd. Razak
  (iv) Proof of Trafficking By Using Presumptions Section 37 (d), Section 37 (da) and Other Presumptions Under Section 37 of Dangerous Drugs Act 1952 
  By: YA Puan Choong Siew Khim
  (v) Reasonable Doubt and Evaluation of Evidence At The End of Defence Case
  By: YA Dato’ Haji Abdul Halim bin Aman
  (vi) Section 27 And Section 8 of The Evidence Act 
  By: YA Dato’ Mohd. Azman b. Husin
  (vii) Common Intention (Section 34 of The Penal Code) 
  By: YA Puan Supang Lian
  (viii)  Circumstancial Evidence In Drug Related Cases 
  By: YA Tuan Stephen Chung Hian Guan
  (ix) Corroboration 
  By: YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan
  (x) Contradiction and Impeachment 
  By: YA Dato’ Hashim bin Hamzah
  (xi) Application of Section 422 of CPC and Section 167 of Evidence Act 1950 
  By: YA Datuk Siti Mariah binti Haji Ahmad
  (xii) Duty of Defence To Put His Case During Prosecution’s Case and Adverse Inference Section 114g of Evidence Act 
  By: YA Tuan Lee Swee Seng
  (xiii)  Section 90A od Evidence Act 1950 (Principles and Application) 
  By: YA Dato’ Zainal Adzam bin Abd. Ghani
  (xiv)  Reduction of Charge By Court 
  By: YA Dato’ Haji Zainal Azman bin Abd. Aziz

  8 grounds of judgment of criminal cases related to section 39B chosen by the facilitators were also discussed. Participants were randomly selected at the beginning of the second session to create an introduction to the 5-minute discussion and followed by a 15-minute discussion.

 • How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952, 20 - 21 April 2013

  Kursus “How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952” telah diadakan di Banglo Transit, Presint 10, Putrajaya pada 20 - 21 April 2013. 
  Seramai 14 peserta telah menghadiri kursus ini. Ia terdiri daripada 10 Hakim Mahkamah Tinggi dan 4 Pesuruhjaya Kehakiman. Fasilitator yang mengendalikan kursus ini adalah YA Dato’ Ahmad b. Haji Maarop, Hakim Mahkamah Persekutuan, YA Dato’ Sri Haji Mohamed Afandi b. Haji Ali, Hakim Mahkamah Rayuan dan YA Dato’ Azahar b. Mohamed, Hakim Mahkamah Rayuan. Senarai peserta adalah seperti berikut:
  1. YA Dato’ Zainal Adzam b. Abd. Ghani Hakim Mahkamah Tinggi, Ipoh
  2. YA Datuk Siti Mariah bt. Haji Ahmad Hakim Mahkamah Tinggi, Seremban
  3. YA Dato’ Haji Abd. Halim b. Aman Hakim Mahkamah Tinggi, Johor Bahru
  4. YA Datuk Nurchaya bt. Haji Arshad Hakim Mahkamah Tinggi, Shah Alam
  5. YA Dato’ Mohd. Azman b. Husin Hakim Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur
  6. YA Dato’ Mohd. Sofian b. Tan Sri Abd. Razak Hakim Mahkamah Tinggi, Shah Alam
  7. YA Dato’ Haji Zainal Azman b. Abdul Aziz Hakim Mahkamah Tinggi, Muar
  8. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan Hakim Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur
  9. YA Puan Supang Lian Hakim Mahkamah Tinggi, Sibu
  10. YA Tuan Stephen Chung Hian Guan Hakim Mahkamah Tinggi, Miri
  11. YA Puan Choong Siew Khim Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Shah Alam
  12. YA Tuan Lee Swee Seng Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Ipoh
  13. YA Datuk Abdul Karim b. Abdul Jalil Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Melaka
  14. YA Dato’ Hashim b. Hamzah Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Shah Alam
  Kursus ini telah dibahagikan kepada 2 sesi. Di sesi pertama, setiap peserta membentang tajuk-tajuk perbincangan sebagaimana ditentukan oleh fasilitator. Ia berkaitan dengan kes-kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 terutama yang melibatkan peruntukan seksyen 39B serta beberapa peruntukan undang-undang lain yang berkaitan seperti Kanun Acara Jenayah. Masa pembentangan adalah selama 10 minit dan disusuli dengan perbincangan oleh peserta selama 15 minit Tajuk-tajuk perbincangan tersebut seperti berikut:

  (i)  Meaning of Prima Facie Case and Evaluation of Evidence At The End of Prosecution Case Oleh: YA Datuk Abdul Karim b. Abdul Jalil
  (ii) Chain of Evidence / Evidence By Chemist Oleh: YA Datuk Nurchaya bt. Haji Arshad
  (iii)  Direct Proof of Trafficking (Section 2 of The Dangerous Drugs Act 1952) and Agent Provocateur/Informer  Oleh: YA Dato’ Mohd Sofian b. Tan Sri Abd. Razak
  (iv)  Proof of Trafficking By Using Presumptions Section 37 (d), Section 37 (da) and Other Presumptions Under Section 37 of Dangerous Drugs Act 1952  Oleh: YA Puan Choong Siew Khim
  (v)  Reasonable Doubt and Evaluation of Evidence At The End of Defence Case  Oleh: YA Dato’ Haji Abdul Halim b. Aman
  (vi)  Section 27 And Section 8 of The Evidence Act  Oleh: YA Dato’ Mohd. Azman b. Husin
  (vii)  Common Intention (Section 34 of The Penal Code)  Oleh: YA Puan Supang Lian
  (viii)  Circumstancial Evidence In Drug Related Cases  Oleh: YA Tuan Stephen Chung Hian Guan
  (ix)  Corroboration  Oleh: YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan
  (x)  Contradiction and Impeachment  Oleh: YA Dato’ Hashim b. Hamzah
  (xi)   Application of Section 422 of CPC and Section 167 of Evidence Act 1950  Oleh: YA Datuk Siti Mariah bt. Haji Ahmad
  (xii)   Duty of Defence To Put His Case During Prosecution’s Case and Adverse Inference Section 114g of Evidence Act  Oleh: YA Tuan Lee Swee Seng
  (xiii)   Section 90A od Evidence Act 1950 (Principles and Application)  Oleh: YA Dato’ Zainal Adzam b. Abd. Ghani
  (xiv)   Reduction of Charge By Court  Oleh: YA Dato’ Haji Zainal Azman b. Abd. Aziz

  Sesi kedua pula adalah perbincangan terhadap 8 alasan penghakiman perbicaraan jenayah yang berkaitan dengan peruntukan seksyen 39B yang disediakan oleh fasilitator. Peserta-peserta telah dipilih secara rawak pada permulaan sesi kedua untuk membuat pengenalan terhadap kes-kes yang dibincangkan selama 5 minit dan disusuli dengan perbincangan selama 15 minit.

   

 • Islamic Finance Workshop Series For Judges : Managing Islamic Banking Cases, 28-29 Jun 2013

  Bengkel “Islamic Finance Workshop Series for Judges : Managing Islamic Banking Cases” adalah merupakan bengkel anjuran bersama yang julung-julung kali diadakan antara Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) dan Bank Negara Malaysia (BNM). Ia telah diadakan pada 28-29 Jun 2013 di Lanai Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

  Bengkel ini telah dirasmikan oleh YAA Tun Arifin bin Zakaria, Ketua Hakim Negara. Ia turut dihadiri oleh YAA Tan Sri Md. Raus bin Sharif, Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Hakim Besar Malaya dan YBhg. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, Gabenor Bank Negara.

  Objektif bengkel ini adalah untuk mendedahkan hakim-hakim kepada isu-isu semasa dan mengenalpasti cabaran-cabaran utama terutamanya dalam aspek perundangan yang dihadapi dalam institusi perbankan Islam. Sehubungan itu, bengkel ini telah dirangka untuk membincangkan beberapa aspek penting dalam pengurusan perbankan Islam seperti:

  (i) memperkenalkan prinsip-prinsip utama syariah dalam sistem kewangan Islam; 
  (ii) Membincangkan sale-based contracts yang sering digunapakai dalam transaksi kewangan Islam dan pelaksanaan ibra’ (rebate); 
  (iii) Membincangkan prinsip-prinsip musharakah, mudarabah dan lease-based contracts termasuk perbincangan mengenai wa’d (promise); dan 
  (iv) Membincangkan struktur sukuk, kerangka perundangan dan isu-isu yang berkaitan.

  Seramai 10 orang penceramah yang pakar dalam bidang kewangan/perundangan Islam telah dijemput mengendalikan bengkel ini. Mereka adalah

  (i) Dr. Asyraf Wajdi Dato’ Dusuki, Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) selaku moderator bengkel;
  (ii) Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa;
  (iii) Assoc. Prof. Dr. Aznan Hassan, Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa;(iv) Encik Mohamed Ridza Abdullah, Managing Partner, Messrs. Mohamed Ridza and Co.;
  (v) Encik Rafe Haneef, Ketua Pegawai Eksekutif, HSBC Amanah Malaysia;
  (vi) Encik Wan Mohd. Nazri Wan Osman, Pengarah Jabatan Perbankan Islam dan Takaful, Bank Negara Malaysia; 
  (vii) YABhg. Tun Abdul Hamid Mohamad, mantan Ketua Hakim Negara dan Chairman, Law Harmonisation Committee of Bank Negara Malaysia; 
  (viii) Dr. Mohd. Daud Bakar, Chairman of Syariah Advisory Council, Bank Negara Malaysia; 
  (ix) YA Dato’ Haji Mohd. Zawawi Salleh, Hakim Mahkamah Rayuan; dan 
  (x) YA Dato” Rohana Yusuf, Hakim Mahkamah Rayuan.

  Seramai 85 orang peserta yang terdiri daripada 56 Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman serta 29 Pegawai Kehakiman telah menghadiri bengkel ini. Bengkel ini telah dibahagikan kepada 5 sesi ceramah dan 2 perbincangan panel. Di setiap sesi ceramah diperuntukkan selama 1 jam, manakala panel perbincangan antara 45 minit hingga 1½ jam. Majlis penutupan rasmi bengkel ini telah disempurnakan oleh YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Hakim Besar Malaya.

 • Islamic Finance Workshop Series For Judges : Managing Islamic Banking Cases, 28th-29th June 2013

  The Islamic Finance Workshop Series for Judges : Managing Islamic Banking Cases” is the first workshop co-organised by both the Judicial Appointments Commission (JAC) and Bank Negara Malaysia (BNM). It was held on 28-29 June 2013 at Lanai Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

  This workshop was officiated by The Rt. Hon. Tun Arifin bin Zakaria, Chief Justice. Also in attendance were The Rt. Hon. Tan Sri Md. Raus bin Sharif, President of the Court of Appeal, The Rt. Hon. Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Chief Judge of Malaya and YBhg. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, Governor of Bank Negara.

  The objective of this workshop was to expose judges to the current issues and major challenges faced by Islamic banking institutions in relation to the law. As such, the workshop was structured to discuss salient aspects in managing Islamic banking cases as follows:

  (i) Introducing key syariah principles applicable in Islamic finance transactions;
  (ii) Discussing sale-based contracts commonly used in Islamic financial transactions including implementation of ibra’ (rebate);
  (iii) Discussing equity-based and lease-based syariah contract including a discussion on wa'd(promise) ; and 
  (iv) Discussing the common sukuk structure, The legal framework and relevant issues.


  (i) Dr. Asyraf Wajdi Dato’ Dusuki, Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) as the workshop moderator;A total of 10 lecturers who are specialist in their respective fields of Islamic Finance / Law were invited to speak at the workshop. They are as follows:

  (ii) Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Lecture, Universiti Islam Antarabangsa;
  (iii) Assoc. Prof. Dr. Aznan Hassan, Lecture, Universiti Islam Antarabangsa;
  (iv) Encik Mohamed Ridza Abdullah, Managing Partner, Messrs. Mohamed Ridza and Co.;
  (v) Encik Rafe Haneef, Chief Executive Officer, HSBC Amanah Malaysia;
  (vi) Encik Wan Mohd. Nazri Wan Osman, Director, Islamic Banking and Takaful Department, Bank Negara Malaysia;
  (vii) YABhg. Tun Abdul Hamid Mohamad, Former Chief Justice and Chairman, Law Harmonisation Committee of Bank Negara Malaysia;
  (viii) Dr. Mohd. Daud Bakar, Chairman of Syariah Advisory Council, Bank Negara Malaysia;
  (ix) The Hon. Dato’ Haji Mohd. Zawawi Salleh, Judge of the Court of Appeal; and
  (x) The Hon. Dato” Rohana Yusuf, Judge of the Court of Appeal; and

  A total of 85 participants comprising 56 Judges from the Federal Court, Court of Appeal, High Court and Judicial Commissioners as well as 29 Legal Officers attended this workshop.This workshop was divided into 5 lectures and 2 panel sessions. Each lecturer was allotted an hour while the panels had between 45 minutes and 1½ hours.The closing ceremony was officiated by The Rt. Hon. Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin, Chief Judge of Malaya.

 • Judicial Academy Report 2013

 • Lain-Lain Program 2013

  Akademi Kehakiman telah melaksanakan kursus yang melibatkan penceramah daripada luar negara. Program ini telah dihadiri oleh Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi / Pesuruhjaya Kehakiman. Program ini telah dilaksanakan oleh Urus setia Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dengan kerjasama Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Program-program tersebut adalah seperti berikut:

  Bil. Kursus Tarikh
  i) The Construction Industry Payment And Adjudication Act 2012: The Role Of The Court Read More.. 15-16 Mac 2013
  ii) Islamic Finance Workshop Series for Judges: Managing Islamic Banking Cases Read More.. 28-29 June 2013
  iii) Dialogue Session Between The Honourable Society Of The Middle Temple And Malaysian Judiciary 21 Sept 2013
  v)  Construction Law: Issues and Challenges 10-11 Oct 2013
  vi) Appellate Judges Seminar 16 - 17 Dec 2013
 • Laporan Akademi Kehakiman 2013

   

   

 • Program Outreach Badan Kehakiman Siri 4/2013

  Program Outreach Badan Kehakiman telah diilhamkan oleh YAA Ketua Hakim Negara. Objektif Program Outreach Badan Kehakiman Kali Ke-4 adalah untuk meningkatkan jati diri, memupuk semangat kerjasama (esprit de corp) dan mendekatkan diri dengan alam sekitar di kalangan hakim-hakim.

  Program ini dihadiri telah oleh 16 hakim mahkamah atasan yang terdiri daripada YAA Ketua Hakim Negara, YAA Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Hakim Besar Malaya, seorang YA Hakim Mahkamah Persekutuan dan 12 YA Hakim Mahkamah Tinggi.

  Program kali ini melibatkan beberapa aspek seperti ketahanan fizikal, team building, pemupukan kesedaran terhadap penjagaan alam semulajadi flora dan fauna dan perundangan melalui taklimat oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

  Kesempatan menyertai program ini merupakan satu pengalaman baharu bagi kebanyakan hakim. Sehubungan itu banyak perkara yang telah dipelajari melalui program ini. Program ini telah berjaya memupuk semangat kerjasama (team building) dan togetherness di kalangan peserta. Ini telah membuatkan hubungan antara peserta menjadi semakin erat dalam suasana yang kurang formal berbanding sebelum ini. Ia juga telah dapat meningkatkan keyakinan diri dan mengatasi ketakutan (fear of the unknown) di kalangan hakim-hakim melalui aktiviti berpasukan dan sukan yang telah diadakan Program ini juga telah mendedahkan peserta untuk mempelajari dan mencintai alam semulajadi melalui aktiviti pengenalan tumbuhan-tumbuhan dan program pemuliharaan penyu bagi menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya setiap individu menjaga alam semulajadi (preserve the nature) untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kesedaran ini boleh menghalang individu-individu daripada melakukan kerosakan terhadap alam semulajadi.

 • Ringkasan 2013

  RINGKASAAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2013
  Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
  1. Hakim Mahkamah Persekutuan 3
  2. Hakim Mahkamah Rayuan 9
  3. Hakim Mahkamah Tinggi 4
  4. Pesuruhjaya Kehakiman 10
    Jumlah 26
 • Summary 2013

  SUPERIOR COURT JUDGE APPOINTMENTS SUMMARY OF YEAR 2013
  No. Court Appointment Number
  1. Judge of The Federal Court 3
  2. Judge of The Court of Appeal 9
  3. Judge of The High Court 4
  4. Judicial Commissioners 10
    Total 26
 • Visit and Meeting of The Judicial Appointments Commission at The Kuantan Court Complex, Pahang 3 April 2013

  The Judicial Appointments Commission held its monthly meeting No. 4/2013 at the Kuantan Court Complex, Pahang on 3 April 2013. The Commissioners visited several sections of the court such as the Registry of the Sessions / Magistrates Court and the Registry of the High Court. The aim of the visit was to look at the various ways undertaken by the courts in Kuantan to improve its delivery system.

  After the visit, the Commissioners were briefed by YA Dato' Sri Mariana binti Haji Yahya , High Court Judge Kuantan on the disposal of the backlog of cases and new cases in the various courts in Kuantan.The aim of the meeting was to look at the various ways undertaken by the courts in Kuantan to improve its delivery system.

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

 

 • Kemaskini Terakhir : Rabu 10 Julai 2024.

Kod QR

QR code laman SesawangKini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman versi mudah alih menerusi Smartphone dengan hanya melalui Kod QR Rasmi.

 

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel.

Hak Cipta Terpelihara | Penafian | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

 
 

Undian

Peta

Alamat

SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN


Aras 5, Blok Utara, Istana Kehakiman,
Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel      03 8880 3545 / 3546
Faks     03 8880 3549
E-mel  setiausaha[at]jac.gov.my

Hari Ini 63 | Semalam 1210 | Mingguan 63 | Bulanan 24130 | Semua 4478518

Dasar Privasi

MYHRMIS MOBILE