Jawatankuasa Latihan

Pengerusi

YA Datuk Seri Haji Mohd Zawawi bin Salleh
Hakim Mahkamah Persekutuan

Anggota

YA Datuk Ong Lam Kiat Vernon
Hakim Mahkamah Persekutuan

YA Dato' Abdul Rahman bin Sebli
Hakim Mahkamah Persekutuan

YA Dato' Sri Hasnah binti Dato' Mohamed Hashim
Hakim Mahkamah Persekutuan

YA Dato' Mary Lim Thiam Suan
Hakim Mahkamah Persekutuan

YBrs. Encik Qalam Zainuddin bin Sani
Setiausaha, Suruhjaya Pelantikan Kehakiman