Tahniah kepada seorang Hakim Mahkamah Persekutuan dan 11 orang Hakim Mahkamah Tinggi yang telah dilantik. Nama-nama tersebut adalah seperti berikut:

Hakim Mahkamah Persekutuan

 1. YA Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham

Hakim Mahkamah Rayuan

 1. YA Datuk Azimah binti Omar

 2. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy

 3. YA Tuan Lim Chong Fong

 4. YA Dato' Nordin bin Hassan

 5. YA Dato’ Azmi bin Ariffin

 6. YA Puan Noorin binti Badaruddin

 7. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah

 8. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan

 9. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan

 10. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali