Perjawatan dan Pengisian Hakim Mahkamah Atasan (hingga 7 September 2021)

BIL. MAHKAMAH JAWATAN ISI KOSONG RUJUKAN
1. a. Ketua Hakim Negara 1 1 0 Perkara 122 (1) Perlembagaan Persekutuan
  b. Presiden Mahkamah Rayuan 1 1 0
  c. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya 1 1 0
  d. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak 1 1 0
2. Hakim Mahkamah Persekutuan 11 10 1 (1 Mei 2009 [ PU(A) 163/2009])
3. Hakim Mahkamah Rayuan 32 28 4 (1 Mei 2009 [ PU(A) 164/2009])
4. Hakim Mahkamah Tinggi 73 50 23 (1 Oktober 2006 [ PU(A) 384/2006])
  i. Mahkamah Tinggi di Malaya 60 43 17 (1 Oktober 2006 [ PU(A) 384/2006])
  ii. Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak 13 7 6
Jumlah (Hakim-Hakim) 120 92 28  
5. a. Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung   42   Pelantikan Berdasarkan Perkara 122AB Perlembagaan Persekutuan
  b. Pesuruhjaya Kehakiman Sabah   3  
  c. Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak   4  
Jumlah (Pesuruhjaya Kehakiman)   49  

 

JUMLAH BESAR (Hakim-Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman)   141 28