Pesuruhjaya Kehakiman

Nama Tarikh Lantikan
 1. YA Tuan Alexander Siew How Wai
 2. YA Puan Nurulhuda Nur’aini binti Mohamad Nor
 3. YA Tuan Su Tiang Joo
 4. YA Puan Amelati Anak Parnell
 5. YA Puan Norliza binti Othman
 6. YA Tuan Hasbullah bin Adam
 7. YA Dato’ Sri Shamsulbahri bin Haji Ibrahim
 8. YA Tuan Roslan bin Mat Nor
 9. YA Puan Julia binti Ibrahim
 10. YA Dato’ Mohd Arief Emran bin Arifin
 11. YA Dr. John Lee Kien How @ Mohd Johan Lee
 12. YA Puan Adlin binti Abdul Maji
 13. YA Datuk Abazafree bin Mohd Abbas
 14. YA Tuan Azizan bin Md. Arshad
 15. YA Puan Narkunavathy a/p Sundareson
 16. YA Puan Noor Ruwena binti Md. Nurdin
 17. YA Puan Jamhirah binti Ali
 18. YA Puan Rozi binti Bainon
 19. YA Puan Noor Hayati binti Haji Mat
 20. YA Tuan Azlan bin Sulaiman
 21. YA Tuan Kenneth Yong Ken Chinson St. James
 22. YA Tuan Leong Wai Hong
 23. YA Tuan Noor Hisham bin Ismail
 24. YA Puan Roz Mawar binti Rozain
 25. YA Puan Fathiyah binti Idris
 26. YA Puan Wan Fadhilah Nor binti Wan Idris
 27. YA Puan Rofiah binti Mohamad
 28. YA Puan Wong Mee Ling
 29. YA Dato’ Raja Ahmad Mohzanuddin Shah bin Raja Mohzan
 30. YA Tuan Suria Kumar a/l Durairaj Johnson Paul
 31. YA Puan Zaharah binti Hussain
 32. YA Puan Sumathi a/p Murugiah
 33. YA Puan Suzana binti Muhamad Said
 34. YA Puan Evawani Farisyta binti Mohammad
 35. YA Puan Wendy Ooi Su Ghee
 36. YA Dr. Choong Yeow Choy
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 03.08.2020
 • 01.09.2020
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 21.05.2021
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 04.02.2022
 • 30.09.2022
 • 30.09.2022
 • 30.09.2022
 • 30.09.2022
 • 30.09.2022
 • 17.01.2023
 • 17.01.2023
 • 17.01.2023
 • 17.01.2023
 • 17.01.2023
 • 17.03.2023