Ahad, 01 Ogos 2021
A
A
A
A-
Font
A+
logo
 
Soalan Lazim Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

Anggota SPK

 • Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

  Yang Amat Arif  Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat

  Ketua Hakim Negara, Malaysia

  SSM, PMN, DPSK, SPSK

  Biografi

  Yang Amat Arif Tan Sri Rohana binti Yusuf

  Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia

  PSM, SPSK, DPSK

  Biografi

  azhar

  Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed

  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

  PSM, SSAP, DIMP, KMN

  Biografi

  Yang Amat Arif Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim

  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak

  Biografi 

   
   Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Yang dilantik oleh YAB Perdana Menteri

   

   

  Yang Arif Datuk Seri Haji Mohd Zawawi bin Salleh

  Hakim Mahkamah Persekutuan

   

   

   

  YBhg. Tan Sri Datuk Suriyadi bin Halim Omar

  Mantan Hakim Mahkamah Persekutuan

   

   

   

  YBhg. Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham

  Mantan Hakim Mahkamah Persekutuan

   

   

   

  YBhg. Datuk Stephen Chung Hian Guan

  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan

   

   

   

  YBhg. Dato’ Prof. Madya Dr. Johan Shamsuddin bin Dato’ Haji Sabaruddin

  Dekan, Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya

 • Carta Organisasi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

  Klik pada igambar untuk melihat yang besar 

 • Gambar Anggota Baru Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

  24 September 2020 | Bilik Mesyuarat Ketua Hakim Negara, Putrajaya

  Mesyuarat Bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Bil.7/2020

 • Gambar Majlis Perpisahan Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (2)

  25 Ogos 2020 | Bilik Mesyuarat Ketua Hakim Negara, Putrajaya

  Mesyuarat Bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Bil.6/2020

 • Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

  Nama Tarikh Pelantikan
  YAA Tan Sri Dato'Sri Azahar bin Mohamed 08.08.2019
     
 • Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak

  Nama Tarikh Pelantikan
  YAA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
  25.02.2020
     
 • Mantan Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

  Mantan Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) yang dilantik oleh YAB Perdana Menteri di bawah section 5(1(f))

  10 February 2009 - 9 February 2013
  YBhg. Tun Dato' Seri
  Abdul Hamid bin Haji Mohamad
  YBhg. Tan Sri Dato' Seri
  Ainum binti Mohamed Saaid
  YBhg. Tan Sri Datuk Amar
  Steve Shim Lip Kiong
  YBhg. Tan Sri Datuk Wira
  Dr. L.C. Vohrah
         
  10 February 2013 - 9 February 2017
  YBhg. Tan Sri Haidar
  bin Mohamed Noor
  YBhg. Tan Sri Datuk Seri
  Panglima Sulong Matjeraie
  YBhg. Dato' Selventhiranathan
  a/l Thiagarajah
  YBhg. Dato' Tee Ah Sing
  @Tee Boon Hooi
         
  10 February 2017 - 3 September 2018
  YABhg. Tun Arifin bin Zakaria YBhg. Dato' Anantham a/I Kasinather YBhg. Datu Haji Abdul Razak Tready YBhg. Prof. Dr. Choong Yeow Choy 
         
    3 September 2018 - 4 September 2020  
  YBhg. Dato’ Seri Mohd Hishamudin bin Md Yunus YBhg. Datuk Linton Albert YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi
 • Mantan Pengerusi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

   

   

  YABhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum

  PSM, SPSK, SSAP, SIMP, SPDK, PGDK

  11 July 2018 - 12 April 2019

   

   

  YABhg. Tun Raus Sharif

  SSM, PMN, PSM, SSAP, DUPN, SPDK, SSTM, DA, DMPN, KMN

  1 April 2017 - 10 July 2018

   

   

  YABhg. Tun Arifin bin Zakaria

  SSM, PSM, SPMS, SPSK, SPCM, SSAP, DUPN, SPMP, DPMK, DPCM

  12 September 2011 - 31 March 2017

   

   

  YABhg. Tun Dato' Seri Zaki bin Tun Azmi

  SSM, PSM, PJN, SPMK, SPCM, SSDK, DSMT, DSDK, JSM, KMN

  10 February 2009 - 9 September 2011

 • Pelantikan Ahli Baru SPK 2017, 17 April 2017

  Pelantikan anggota baru Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang dibuat mengikut sub seksyen 5(1)(f) Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) berkuatkuasa 17 April 2017 ialah:-

  1.YABhg. Tun Arifin bin Zakaria, mantan Ketua Hakim Negara, 
  2.YBhg. Dato' Anantham a/l Kasinather, pesara Hakim Mahkamah Rayuan, 
  3.YBhg. Datu Haji Abdul Razak Tready, pesara Peguam Besar Sabah dan,
  4.YBhg. Prof. Dr. Choong Yeow Choy, Pensyarah Falkuti Udang-Undang, Universiti Malaya.

  Pelantikan mereka bagi menggantikan anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman iaitu,

  1.YBhg. Tan Sri Haidar bin Mohamed Noor,mantan Hakim Besar Malaya , 
  2.YBhg. Datuk Seri Panglima Sulong Matjeraie, pesara Hakim Mahkamah Persekutuan, 
  3.YBhg. Dato’ Selventhiranathan a/l Thiagarajah, pesara Hakim Mahkamah Rayuan dan,
  4.YBhg. Dato’ Tee Ah Sing @ Tee Boon Hooi, pesara Hakim Mahkamah Rayuan telah tamat perkhidmatan mereka pada 9 Februari 2017.

  Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas perkhidmatan yang telah disumbangkan oleh YBhg. Tan Sri Haidar bin Mohamed Noor, YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Matjeraie, YBhg. Dato’ Selventhiranathan a/l Thiagarajah and YBhg. Dato’ Tee Ah Sing @ Tee Boon Hooiselama 2 penggal, bermula pada 10 Februai 2013 hingga 9 Februari 2015 dan dari 10 Februari 2015 hingga 9 Februari 2017.

 • Soalan Lazim

  S: Bilakah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ditubuhkan?

  J: Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) telah ditubuhkan pada 2 Februari 2009
  bersempena dengan tarikh berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 [Akta 695].

  S: Apakah Fungsi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman?

  J: Fungsi SPK di bawah Seksyen 21 Akta SPK 2009 adalah untuk :-

  • Memilih orang berkelayakan yang sesuai yang wajar dilantik sebagai hakim mahkamah atasan untuk pertimbangan Perdana Menteri.
  • Menerima permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke mahkamah atasan.
  • Merumuskan dan melaksanakan mekanisme bagi pemilihan dan pelantikan hakim mahkamah atasan.
  • Mengkaji semula dan mengesyorkan program kepada Perdana Menteri bagi memperbaik pentadbiran keadilan.
  • Membuat syor lain berkenaan dengan badan kehakiman.
  • Melakukan apa-apa benda lain sebagaimana yang difikirkannya patut untuk membolehkannya melaksanakan fungsinya secara berkesan atau yang berkesampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 [Akta 695].

  S: Siapakah anggota-anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman?

  Pengerusi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman: 
  YAA  Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat
  Ketua Hakim Negara, Malaysia
   
  Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman: 
  1) YAA Tan Sri Rohana binti Yusuf
  Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia
   
  2) YAA Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed
  Hakim Besar Malaya
   
  3) YAA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
  Hakim Besar Sabah dan Sarawak
   
  Dilantik Oleh YAB Perdana Menteri, Hakim Mahkamah Persekutuan, Malaysia
  4) YA Datuk Seri Haji Mohd Zawawi bin Salleh
  Hakim Mahkamah Persekutuan
   
  5) YBhg. Tan Sri Datuk Suriyadi bin Halim Omar
  Mantan Hakim Mahkamah Persekutuan
   
  6) YBhg. Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham
  Mantan Hakim Mahkamah Persekutuan
   
  7) YBhg. Datuk Stephen Chung Hian Guan
  Mantan Hakim Mahkamah Rayuan
   
  8) YBhg. Dato’ Prof. Madya Dr. Johan Shamsuddin bin Dato’ Haji Sabaruddin
  Dekan, Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya
   

  S: Secara lazimnya, adakah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman tertakluk kepada mana-mana Akta di Malaysia? Adakah undang-undang lain dirujuk juga?

  J: Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) dan Perlembagaan Persekutuan

  S: Adakah saya dari kalangan pegawai kehakiman dan perundangan boleh memohon jawatan pesuruhjaya kehakiman sebagaimana pengamal undang-undang?

  J: Ya. Pegawai Kehakiman dan perundangan boleh memohon jawatan Pesuruhjaya Kehakiman melalui borang yang boleh didapati di laman web Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan.

  S: Bagaimanakah pengamal undang-undang serta pegawai perundangan dan kehakiman boleh memohon jawatan sebagai Pesuruhjaya Kehakiman?

  J: Pengamal undang-undang boleh memohon  jawatan Pesuruhjaya Kehakiman secara online di pautan http://www.jac.gov.my/spk/en/permohonan-pesuruhjaya-kehakiman-2.html. Manakala bagi pegawai  perundangan dan kehakiman permohonan boleh dibuat melalui borang yang boleh didapati di laman web SPK dan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan.

  S: Bagaimana status permohonan Pesuruhjaya Kehakiman yang dibuat apabila tidak mendapat apa-apa jawapan dalam tempoh setahun?

  J: Permohonan tersebut hendaklah dibuat semula sekiranya tiada jawapan yang diterima dalam tempoh setahun daripada tarikh permohonan dibuat.

  S: Di manakah borang permohonan atas talian boleh diperolehi?

  J: http://www.jac.gov.my/spk/en/permohonan-pesuruhjaya-kehakiman-2.html

 • Yang Amat Arif Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim

   
  YAA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
  Hakim Besar Sabah dan Sarawak
  DSPN
   

  Yang Amat Arif Dato’ Abang Iskandar bin Abang Hashim dilahirkan di Sibu, Sarawak pada 03 Julai 1959.  Yang Amat Arif Dato’ mendapat kelulusan dalam bidang pengajian undang-undang dengan memperolehi LLB (Hons) dari Universiti Malaya pada tahun 1983. 

  Yang Amat Arif Dato’ telah memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pada tahun 1983 sebagai Majistret di Mahkamah Majistret Miri, Sarawak dan kemudiannya menjadi Majistret di Mahkamah Majistret Limbang dan Mahkamah Majistret Sibu, Sarawak. Seterusnya YAA bertugas sebagai Penolong Pengarah di Biro Bantuan Guaman Cawangan Sarawak. Pada tahun 1990 hingga 1992, YAA bertugas sebagai Hakim di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur dan seterusnya dilantik menjadi Peguam Kanan Persekutuan sebagai Penasihat Undang-Undang di Jabatan Perikanan, kementerian Pertanian Malaysia dari tahun 1992-1994. 

  Pada tahun 1994-2000 , YAA Dato' telah menjawat jawatan sebagai Ketua Unit Jenayah Am, Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, dan juga Ketua Unit Jenayah Komersial, Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara, Putrajaya. 

  Seterusnya, YAA Dato' telah dilantik sebagai Pengerusi Tribunal, Jabatan Pembangunan Koperasi, Kuala Lumpur pada tahun 2000 dan kemudiannya dipinjamkan ke Bank Negara Malaysia sebagai Ketua Unit Pendakwaan/Timbalan Pendakwa Raya, Kuala Lumpur pada tahun 2001. 

  Pada tahun 2003, YAA Dato' telah menjawat jawatan sebagai Ketua Unit Jenayah Komersial, Bahagian Pendakwaan di Jabatan Peguam Negara, Putrajaya dan seterusnya dipinjamkan ke Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai Pengarah Bahagian Penguatkuasaan di Kuala Lumpur pada tahun 2004. 

  Yang Amat Arif Dato’ telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 01 Mac 2007 (bahagian Jenayah 5) dan seterusnya Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (bahagian Dagang 2) pada 01 Mei 2009. 

  YAA Dato’ seterusnya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 14 Oktober 2009 dan meneruskan tugas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sehingga 31 Disember 2012.

  Kemudiannya pada 2 Januari 2013, YAA Dato' telah bertukar ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dan berkhidmat di sana sehingga 29 September 2013.

  YAA Dato' telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan pada 30 September 2013 dan pada 26 November 2018, YAA Dato’ telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Pada 20 Februari 2020, YAA Dato' telah dilantik sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak.

  Bagi menghargai sumbangan YAA Dato’ dalam perkhidmatan awam, beliau telah dianugerahkan pengurniaan Darjah Kebesaran Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN) sempena Sambutan Ulang Tahun Kelahiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang pada 27 Ogos 2013. 

  YAA Dato’ telah mendirikan rumahtangga dengan YBhg. Datin Fadzillah binti Dato’ Kamaruddin dan mereka telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak.

 • Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed

  Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Sri Azahar bin Mohamed
  Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
  PSM, SSAP, DIMP, KMN

  YAA Tan Sri Dato’ Sri Azahar Bin Mohamed dilahirkan pada 27 April 1956 di Johor Bahru, Johor. YAA merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari Universiti Malaya. YAA juga mempunyai kelulusan Sarjana Undang-Undang dari London School of Economics and Political Science.

  YAA memulakan kerjaya pada tahun 1980 sebagai Penolong Kanan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor dan seterusnya berkhidmat sebagai Majistret di Mahkamah Majistret Johor Bahru, Johor. Sepanjang tempoh perkhidmatan, YAA pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwa Raya di Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Kuala Lumpur.

   YAA juga pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Sesyen di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Peguam Kanan Persekutuan di Badan Pencegahan Rasuah, Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia dan juga Timbalan Pendaftar Syarikat di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

  Selanjutnya, YAA berkhidmat sebagai Ketua Unit Kes Terkelas di Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara, Timbalan Ketua Bahagian Pendakwaan di Jabatan Peguam Negara, Ketua Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara dan Ketua Bahagian Guaman di Jabatan Peguam Negara.

  Pada 1 Ogos 2004, YAA dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor.

  Seterusnya, YAA dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor pada 28 Julai 2006 sehingga 31.12.2008. YAA kemudiannya berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 Januari 2009 sehingga 10 Mei 2011.

  Pada 11 Mei 2011, YAA dilantik menjadi Hakim Mahkamah Rayuan dan pada 12 September 2014, YAA dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

  Pada 17 Mei 2019, YAA juga dilantik untuk menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya.

  Pada 8 Ogos 2019, YAA telah dilantik sebagai Hakim Besar Malaya.

 • Yang Amat Arif Tan Sri Rohana binti Yusuf

  YAA Tan Sri Rohana binti Yusuf
  Presiden Mahkamah Rayuan
  PSM, SPSK, DPSK

  Yang Amat Arif Tan Sri Rohana binti Yusuf dilahirkan di Bachok, Kelantan pada 09 Mei 1956. Yang Amat Arif Tan Sri lulus dalam bidang pengajian undang-undang dengan memperolehi LLB (Hons) dari Universiti Malaya pada tahun 1980, Diploma Undang-Undang dan Amalan Guaman Syariah (DSLP) dari Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1992, dan Master of Comparative Laws (MCL) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1993.

  Yang Amat Arif Tan Sri telah memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pada tahun 1980 sebagai Penolong Penggubal, Undang-Undang (Parlimen) di Jabatan Peguam Negara, dan kemudian pada tahun 1982 sebagai Pegawai Undang-Undang di Kementerian Pertahanan, dan seterusnya pada tahun 1986 sebagai Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Kemudiaan Yang Amat Arif Tan Sri memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Sesyen di Kuala Lumpur. Yang Amat Arif Tan Sri telah bersara secara pilihan dalam perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan selepas 18 tahun berkhidmat.

  Yang Amat Arif Tan Sri mula memasuki sektor swasta pada tahun 1997 sebagai Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat, di Kumpulan UCM Industrial Corporation Berhad, dan sebagai Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat di International Bank Malaysia Berhad.

  Yang Amat Arif Tan Sri juga pernah mengamal undang-undang sebagai Rakan Kongsi di Tetuan GH Tee & Co pada tahun 2000. Sebelum menyertai Badan Kehakiman, Yang Amat Arif Tan Sri bertugas sebagai Timbalan Pengarah di Perbankan Islam Dan Takaful, Bank Negara Malaysia pada tahun 2001 hingga 2005.

  Yang Amat Arif Tan Sri telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur pada 1 September 2005 dan seterusnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, pada 11 April 2007.

  Yang Amat Arif Tan Sri telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan pada 08 Januari 2013 dan pada 27 April 2018, Yang Amat Arif Tan Sri telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

  Pada 25 November 2019, Yang Amat Arif Tan Sri telah dilantik untuk menjalankan Kuasa-kuasa dan Tugas-tugas Presiden Mahkamah Rayuan dan pada 5 Disember 2019, Yang Amat Arif Tan Sri telah dilantik sebagai Presiden Mahkamah Rayuan. Pada 17 Ogos 2020, Yang Amat Arif Tan Sri telah dikurniakan dengan Darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran 'Tan Sri'.

  Yang Amat Arif Tan Sri dikurniakan 2 orang cahaya mata, Nor Alina binti Azmi dan Mohamad Rizal bin Azmi.

 • Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat

  YAA Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat
  Ketua Hakim Negara
  SSM, PMN, SPSK, DUPN, DPSK

  Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat telah dilahirkan di Kota Bharu, Kelantan pada 02 Julai 1959. Yang Amat Arif Tun telah lulus dalam bidang pengajian undang-undang dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari Universiti Malaya pada tahun 1982.

  Yang Amat Arif Tun telah memulakan kerjaya dalam bidang perundangan pada tahun 1982 dengan bertugas sebagai Pegawai Undang-Undang di Lembaga Kemajuan Kelantan (KESEDAR) dan kemudian pada tahun 1984 sebagai Pegawai Undang-Undang di Majlis Perbandaran Seremban, Negeri Sembilan. Yang Amat Arif Tun mula memasuki Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pada tahun 1986 sebagai Penolong Penggubal Undang-Undang, Bahagian Gubalan di Jabatan Peguam Negara. Seterusnya, Yang Amat Arif Tun telah berkhidmat sebagai Majistret di Mahkamah Majistret Port Dickson, Peguam Persekutuan di Biro Bantuan Guaman Kuala Terengganu, Penolong Kanan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Penolong Kanan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Seremban, Timbalan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Pegawai Khas kepada YAA Hakim Besar Malaya, Pegawai Khas kepada YAA Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur sambil menjalankan tugas sebagai Pegawai Khas kepada YAA Ketua Hakim Negara dan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya sambil menjalankan tugas sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Jawatan terakhir Yang Amat Arif Tun dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan adalah sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia pada tahun 2005 hingga 2006.

  Pada 02 Oktober 2006, Yang Amat Arif Tun telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur. Pada 05 September 2007, Yang Amat Arif Tun telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur. Yang Amat Arif Tun juga pernah berkhidmat sebagai Hakim di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Selangor.

  Pada 08 Januari 2013, Yang Amat Arif Tun telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Pada 26 November 2018, Yang Amat Arif Tun telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Pada 02 Mei 2019, Yang Amat Arif Tun telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara.

  Yang Amat Arif Tun telah dianugerahkan Darjah Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (SPSK) pada tahun 2016 yang membawa gelaran Dato’ dan Darjah Dato’ Paduka Setia Mahkota Kelantan (DPSK) yang membawa gelaran Dato’ pada tahun 2006. Pada 13 Julai 2019 Yang Amat Arif Tun telah dianugerahkan Darjah Utama Pangkuan Negeri (DUPN) yang membawa gelaran Dato' Seri Utama. Pada 9 September 2019, Yang Amat Arif Tun telah dianugerahkan dengan darjah Panglima Mangku Negara (PMN) yang membawa gelaran Tan Sri. Pada 17 Ogos 2020, Yang Amat Arif Tun telah dianugerahkan dengan Darjah Seri Setia Mahkota (SSM) yang membawa gelaran Tun.

Hak Cipta Terpelihara © 2019 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

 

 • Kemaskini Terakhir : Khamis 29 Julai 2021.

Kod QR

Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman versi mudah alih menerusi Smartphone dengan hanya melalui Kod QR Rasmi.

 

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel.

Hak Cipta Terpelihara | Penafian | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

Undian

Peta

Alamat

SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN,
Aras 5, Blok Utara, Istana Kehakiman,
Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel      03 8880 3545 / 3546
Fak     03 8880 3549
Email  setiausaha@jac.gov.my

Hari Ini 205 | Semalam 664 | Mingguan 4411 | Bulanan 205 | Semua 3418171