Saiz Tulisan

Warna

W3C
Phone 03-8880 3545 / 3546 fax 03-8880 3549 E-mail Email: setiausaha@jac.gov.my   English Malay   Bahasa Lain                

Fungsi dan Kuasa Suruhanjaya

E-mel Cetak PDF

Undang-Undang Malaysia - Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) Bahagian III

(1) Fungsi Suruhanjaya adalah - 

(a) untuk memilih orang berkelayakan yang sesuai yang wajar dilantik sebagai hakim mahkamah atas untuk pertimbangan Perdana Menteri;

(b) untuk menerima permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke mahkamah atasan;

(c) untuk merumuskan dan melaksanakan mekanisma bagi pemilihan dan pelantikan hakim mahkamah atasan;

(d) untuk mengkaji semula dan mengesyorkan program kepada Perdana Menteri bagi memperbaik pentadbiran keadilan;

(e) untuk membuat syor lain berkenaan dengan badan kehakiman; dan

(f) untuk melakukan apa-apa benda lain sebagaimana yang difikirkannya patut untuk membolehkannya melaksanakan fungsinya secara berkesan atau yang berkesampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini. 

(2) Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu bagi, atau yang berhubungan dengan, atau yang semunasabahnya bersampingan dengan, pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini.

UNDIAN

Adakah anda berpuas hati dengan info sesawang JAC
Keputusan

Perkhidmatan Online

e-mohonnew
webmail
maklumbalas
e-bantuannew

Pautan Web Kerajaan

mygoverment2 mahkamah cljlaw
pmo ksn iim
hrims msc 1malaysia

Pertanyaan

bussiness2
Aras 5, Blok Utara, 
Istana Kehakiman,
Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat 
62506 Putrajaya 
Tel : 03 - 8880 3545 / 3546
Faks : 03 - 8880 3549
Emel : setiausaha@jac.gov.my  
 
You are here Suruhanjaya Fungsi dan Kuasa Suruhanjaya