Judicial Academy 2013

Hits: 14703
Print

AKADEMI KEHAKIMAN

Akademi Kehakiman telah ditubuhkan pada 16 Disember 2011 melalui keputusan Mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Bilangan 12 Tahun 2011. Jawatankuasa Akademi Kehakiman dianggotai oleh 10 orang hakim yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara selaku Pengerusi, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak serta 6 orang hakim dari kalangan Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Tinggi sebagai ahli. Pejabat Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah diberi tanggungjawab sebagai urusetia kepada Akademi ini.

 

Pada tahun 2012, sebanyak 6 sesi Akademi Kehakiman telah berjaya dilaksanakan. Untuk sesi 2013, Sebanyak 9 sesi telah dirancang untuk memberi latihan bagi Hakim-Hakim Mahkamah Atasan dan dilaksanakan secara lebih terancang mengikut modul-modul yang telah dikenalpasti dan diluluskan oleh Jawatankuasa ini. Kursus-kursus tersebut adalah seperti berikut:

(i)           Company Law pada 23-24 Februari 2013;(Read More..)

 

DSC 0185 edt

 

(ii)           How To Deal With Cases Under 39B of The Dangerous Drugs Act 1952 pada 20-21 April 2013;(Read More..)

 

DSC 0185 edt

(iii)           Appellate Intervention And Revision pada 6 Julai 2013;(Read More..)

 

DSC 0185 edt