Wednesday, 05 May 2021
A
A
A
A-
Font
A+
logo
 
Sitemap

Judge of The High Court

Name Date of Appointments
 1. YA Dato' Indera Haji Abd. Halim bin Aman
 2. YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad
 3. YA Dato' Haji Azman bin Abdullah
 4. YA Dato' Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa
 5. YA Dato' Haji Zainal Azman bin Ab. Aziz
 6. YA Datuk Wira Halijah binti Abbas
 7. YA Dato' Akhtar bin Tahir
 8. YA Dato' Nik Hasmat binti Nik Mohamad
 9. YA Dato' Mohd Zaki bin Abdul Wahab 
 10. YA Datuk Azimah binti Omar
 11. YA Dato' Lim Chong Fong
 12. YA Dato' Azmi bin Ariffin
 13. YA Datuk Noorin binti Badaruddin
 14. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah
 15. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan
 16. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan
 17. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali
 18. YA Tuan Azhahari Kamal bin Ramli
 19. YA Puan S.M.Komathy A/P Suppiah
 20. YA Dato' Indera Haji Ab. Karim bin Haji Ab. Rahman
 21. YA Datuk Wong Kian Kheong
 22. YA Dato' Dr. Choo Kah Sing
 23. YA Dato' Ahmad Bin Bache
 24. YA Datuk Seri Mohd Firuz Bin Jaffril
 25. YA Dr. Haji Alwi bin Haji Abdul Wahab
 26. YA Dato' Rozana binti Ali Yusoff
 27. YA Dato' Abu Bakar bin Katar
 28. YA Puan Hayatul Akmal Binti Abdul Aziz
 29. YA Dato' Faizah binti Jamaludin
 30. YA Dato' Ahmad Kamal bin Md. Shahid
 31. YA Tuan Ismail Bin Brahim
 32. YA Tuan Dean Wayne Daly
 33. YA Puan Celestina Stuel Galid
 34. YA Dato' Roslan Bin Haji Abu Bakar
 35. YA Dato' Abdul Wahab Bin Mohamed
 36. YA Dato' Hassan Bin Abdul Ghani
 37. YA Puan Chan Jit Li
 38. YA Dato' Muhammad Jamil Bin Hussin
 39. YA Dato' Wan Ahmad Farid Bin Wan Salleh
 40. YA Dato' Khadijah Binti Idris
 41. YA Dato' Sri Tun Abd Majid Bin Dato' Haji Tun Hamzah
 42. YA Dato' Azmi Bin Abdullah
 43. YA Datin Rohani binti Ismail
 44. YA Tuan Anselm Charles Fernandis
 45. YA Dato' Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin
 46. YA Dato' Mohd Radzi bin Harun
 47. YA Dato' Hajah Aliza binti Sulaiman
 48. YA Datuk Meor Hashimi bin Abdul Hamid
 49. YA Dr. Lim Hock Leng
 50. YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh
 • 11.04.2007
 • 11.04.2007
 • 14.04.2010
 • 14.04.2010
 • 14.04.2010
 • 09.08.2010
 • 11.05.2011
 • 08.01.2013
 • 21.03.2016
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 30.01.2017
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 27.04.2018
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 09.04.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 08.08.2019
 • 05.12.2019
 • 05.12.2019
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 25.03.2020
 • 10.12.2020

Copyright Reserved © 2019 Judicial Appointments Commission


 • Last Updated : Wednesday 28 April 2021.

QR Code

Now you can browse Official Website of Judicial Appointments Commission mobile version via Smartphone with official website QR Code.

 

Best viewed using latest browser with resolution 1024 x 768 pixel.

Copyright | Disclaimer | Security Policy | Privacy Policy

Poll

Maps

Address

JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION,
Level 5, North Block, Palace of Justice,
Precinct 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel      03 8880 3545 / 3546
Fax     03 8880 3549
Email  setiausaha@jac.gov.my

Today 206 | Yesterday 906 | Week 2918 | Month 4353 | All 3360953